Договори с над 60 чуждестранни университета има Стопанска академия за мобилност по програма Еразъм+

Публикувано на чт, 14 апр. 2016
238 четения

Договори с над 60 чуждестранни университета има сключени Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за учебната 2016/2017 г. по програма „Еразъм+”. 36 от договорите са с университети от 15 европейски страни, а 27 са с висши учебни заведения в 11 държави-партньори извън Европейския съюз. Тази информация представи екип от Центъра за международно сътрудничество и проекти към Свищовската академия в рамките на Информационен ден по програма „Еразъм+” за студенти и докторанти. „Програма „Еразъм+” е една от най-успешните инициативи на Европейския съюз и е част от стратегията за борба с младежката безработица”, каза доц. д-р Маруся Смокова. Тя поясни, че програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Сред целите на програма „Еразъм+” са подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта.
„Стопанска академия има разширена Еразъм харта за висше образование 2014/2020 г.”, подчерта още доц. Смокова. Тя разясни пред свищовските студенти, че и през следващата учебна 2016/2017 г. ще могат да кандидатстват за два типа мобилности – с цел обучение или с цел практика. Обучението в чуждестранния университет се обезпечава финансово от програмата, като грантът е съобразен с жизнения стандарт на приемащата страна. За държави извън ЕС, освен индивидуален месечен грант се предоставя и транспортен. Еразъм-студентите получават европейско дипломно приложение и Europass мобилност сертификат, подписан от Стопанска академия и от чуждестранния партньор.
Пред студентите бяха представени и възможностите за мобилност с цел практика, която може да бъде реализирана само в страни от ЕС. От екипа на Международния център в Стопанска академия разясниха изискванията към кандидатстващите за практическо обучение, какви са критериите, по които се селектират студентите и как се уреждат договорните взаимоотношения с чуждестранните работодатели. Коментирани бяха и конкретни примери със свищовски студенти, реализирали мобилности по програма „Еразъм+” в различни държави.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново