Актуални проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса дискутираха свищовски студенти в конкурс за есе

Публикувано на нд, 17 апр. 2016
298 четения

Конкурс за студентско есе на тема „Актуални проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса в Р България”, организира катедра „Стратегическо планиране” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В конкурса участие взеха 35 студенти от специалностите „Публична администрация”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси” и „Маркетинг”. С приветствие към участниците, конкурса откри ръководителят на катедрата, проф. д-р Маргарита Богданова. Тя поздрави студентите за проявената активност и сподели част от реализираните мероприятия от катедрата в последните няколко месеца. Основен акцент проф. Богданова постави на новата специалност – „Управление на проекти”, за която вече може да се кандидатства и по която новоприетите студенти ще бъдат обучавани от учебната 2016/2017 г. „Обучението в ОКС „бакалавър” по специалност „Управление на проекти” е ново за катедра „Стратегическо планиране”, за Стопанска академия и за България”, подчерта проф. Богданова. Тя поясни, че това е първата и единствена към настоящия момент такава специалност в страната, която отговаря едновременно на актуалните предизвикателства пред висшето училище, на изискванията на практиката (публичен и бизнес сектор) и на интереса на младежите, индикатор за което са множеството участници през изминалите четири години в организираните от Стопанска академия Национални ученически състезания по управление на проекти.
След като сподели новината, проф. Богданова пожела на участниците в конкурса успешно представяне. В своите есета, студентите представиха виждането си за различни аспекти от дейността на организациите от частния и публичния сектор в страната. Темите, провокирали интереса на участниците, бяха свързани с планирането, управлението на проекти, регионалното развитие, публичните политики, иновациите, устойчивото развитие, управлението на екипи, безработицата, екологичния мениджмънт, публично-частното партньорство, „стрес-тестовете” на банковата система и др.
Презентациите на студентските разработки оценяваше жури с председател проф. д-р Маргарита Богданова и членове проф. д-р Борислав Борисов, доц. д-р Михаил Чиприянов и доц. д-р Анастасия Марчева. Първо място бе присъдено на Христо Топалов – III курс, спец. „Стратегическо и бизнес планиране”. Той спечели конкурса с есе на тема „Проблеми пред планирането в бизнес сектора или какви могат да бъдат разликите между успешния и недотолкова такъв бизнес план”. Второ място зае Ралица Икова – II курс, спец. „Публична администрация”, с разработката си „Проблемите в публичния и бизнес сектора”. На трето място бе класирана Николета Йорданова – II курс, спец. „Счетоводство и контрол”, представила темата „Актуални проблеми в развитието на бизнеса в Р България”. Поощрителна награда журито присъди на Семра Ферад – II курс, спец. „Финанси” за есето й „Актуални проблеми пред развитието на публичния сектор и бизнеса в Република България”. Всички участници в конкурса за есе получиха сертификати за участие.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново