18 проекта бяха реализирани по програма “Местни инициативи” на Община Свищов

Публикувано на чт, 18 Дек. 2014
174 четения

През 2014 г., за 12-а поредна година, Община Свищов реализира Програмата за местни инициативи, която подкрепя изпълнението на граждански проекти. През 2014 г. от общинския бюджет за Програмата бяха заделени близо 40 000 лв. Официалният старт на изпълнението й бе даден на 1 март 2014 г. с публикуване на обявата за набиране на проектни предложения от граждани и неправителствени организации. За около два месеца в деловодството на Общината бяха внесени над 30 проектни предложения.
След заседание на Ръководния комитет на Програма “Местни инициативи” и въз основа на оценката на неговите членове, председателят на Комитета, зам.-кметът Емил Димитров внесе предложение в ОбС за изпълнение на 18 проекта.
С Решение № 901 от 24.04.2014 година, Протокол № 50 на ОбС, Свищов, бяха одобрени 18 проектa за финансиране по Програма “Местни инициативи” в размер на 39 952 лв., от които 13 294 лв. за капиталови разходи и 26 658 лв. текущи разходи.
И през 2014 г., предвид ограничените възможности на кметствата за извършване на текущи и капиталови ремонтни дейности, беше запазена тенденцията приоритетно да се дава възможност и на селата да изпълняват проектни инициативи по тази програма. Така от осъществените 18 проекта, 9 бяха реалзирани в Свищов, а останалите 9 в малките населени места.
В село Царевец със значителна финансова подкрепа от страна на местната общност беше облагородено голямо пространство в центъра на селото и оформено като парк за отдих чрез монтиране на пейки, кошчета за отпадъци и осветление.
В Драгомирово беше облагороден районът до сградата на кметството чрез оформянето му като кът за отдих и спортни занимания. За целта бяха закупени и монтирани пейки, кошчета за отпадъци, оградни пана и баскетболни кошове.
В Морава беше подменена дограмата на физкултурния салон на училището.
В кв.“Стоян Ников” в Свищов по инициатива на група граждани беше оформен кът за отдих с монтиране на беседка, пейки и кошчета за отпадъци.
Свищовското сдружение “ЕССЕ ХОМО ПИЛАТИУС” направи Център за здравна физическа и духовна култура, като за целта бяха ремонтирани и оборудвани помещения на бившото училище “Алеко Константинов”.
В ОДЗ “Слънчо” в Свищов по инициатива на група родители бе реализиран проект за закупуване и монтиране на комбинирано детско съоръжение в двора на детското заведение.
По инициатива на група граждани кът за отдих бе изграден и на ул. “Ал. Стамболийски” в Свищов, като за целта бяха монтирани пейки и кошче за отпадъци.
На ул. “Плевенско шосе” в Свищов бе възстановена и укрепена разрушена подпорна стена.
В с. Александрово бе реализиран проект за оформяне на кът за отдих, чрез облагородяване на парково пространство и монтиране на беседка.
В Ореш бе ремонтирана оградата на детската градина “Зорница”.
По инициатива на Училищното настоятелство в СОУ “Николай Катранов” в Свищов бе реалзиран проект за облагородяване на двора на училището. За целта бяха закупени и монтирани стойки за велосипеди, пейки и кошче за отпадъци, чешма, оформен цветен кът, пребоядисани спортните съоръжения и порталните врати.
В ЦДГ “Васил Левски” в Свищов бе изпълнен проект за художествено декориране на оградата на детската градина, боядисване на уредите, изработка и монтаж на пейки.
В село Деляновци бе извършен ремонт на покривната конструкция на Здравния дом, а в село Червена бе ремонтирана оградата на църковния двор и поставена портална врата.
С подкрепата на програма “Местни иницитиви” хората в село Хаджидимитрово извършиха реконструкция и подмяна на гравитачен довеждащ водопровод, а в село Овча могила бе закупена и доставена система за видеонаблюдение с цел превенция на вандалски прояви и кражби.
По иницитива на група лекари от МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” в пространството до бившата поликлиника на свищовската болница, непосредствено до новоизградения външен асансьор, бе оформен кът за отдих с пейки и ремонтирано осветлението.
В ЦДГ “Калина-Малина” в Свищов група родители инициира подмяната на остарели детски креватчета и пейки в едно от спалните помещения.
За поредна година с успешното изпълнение на Програма “Местни инициативи” Община Свищов демонстрира своята готовност за подкрепа и партньорство на гражданската инициативност. В условията на икономическа криза и финанова стагнация, Общината намери възможност и през 2014 г. да финансира идеите на гражданите за това как Свищов и малките населени места да стават все по-добро място за живеене.
Стоян ПАРАШКЕВОВ
директор на Дирекция “АПОУПЕВ” в Община Свищов

loading...
Пътни строежи - Велико Търново