140 нови контейнера поставиха в Свищов

Публикувано на чт, 14 май 2020
34 четения

Със 140 нови контейнера за разделно сметосъбиране на отпадъци ще бъдат сменени старите и нефункционални контейнери в различни квартали на град Свищов. Инвестицията, в размер на близо 70 хиляди лева, е със средства, натрупани в партидата на Община Свищов от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
С подмяната на старите контейнери, с такива за разделно сметосъбиране, средствата са изразходвани според изискванията (съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците по реда на чл. 24 и чл. 25 от Наредба № 7/19.12.2013 г.), а основната цел е да се намали количеството на депонираните отпадъци, като се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Изцяло ще бъдат подменени съдовете за смет в жк “Химик”, жк “Симеон Ванков”, ул. “Средна гора”, ул. “Георги Бенковски” и ул. “Черни връх” № 72. Частично ще бъдат подменени контейнерите на ул. “33-ти Свищовски полк” и на местата в града, където те са крайно амортизирали.
Кметът на Свищов Генчо Генчев призова гражданите да пазят съдовете от изгаряне и вандалски прояви като подчерта, че личната ангажираност на всеки жител на общината и желанието му да събира и изхвърля битовите си отпадъци разделно е ключов процес, който изисква време, но преди всичко изисква желание във всеки един гражданин да бъде отговорен и да бъде добър пример. Той допълни още, че с изграждането на нагласа в обществото, разбиране и навици за разделно изхвърляне на отпадъци ще се допринесе значително както за опазване на околната среда, така и за крайното ценообразуване на такса смет, която зависи от количествата отпадъци, които общината извозва за депониране в депото в Санадиново.

сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново