Удължава се проектът за топъл обяд в Сухиндол

Публикувано на чт, 4 мар. 2021
99 четения

Община Сухиндол удължава проекта си за топъл обяд до 30 септември 2021 г. В услугата са включени 90 потребители от града и петте села на общината. Това са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедността, лица, поставени под карантина, без или с ниски доходи, които нямат близки, за да им окажат подкрепа. Трета група е за лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Общата сума на разходи по реализираните дейности е в размер на 49 717,90 лв.
Топлият обяд се осигурява от Домашния социален патронаж към община Сухиндол.
От стартирането до този момент трапезарията работи с пълен капацитет. На потребителите се предоставя всеки работен ден топла храна на обяд, която включва супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт и хляб. Доставката се извършва до домовете на потребителите. Гарантирана е топла и здравословна храна в условията на пандемия от COVID-19 на лица с висок риск на бедност, които не могат да си позволят пълноценна и разнообразна храна.
С удължаване на срока до 30 септември 2021 година операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение лица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в община Сухиндол.
Проектът “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Сухиндол” се реализира с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на ЕС, чрез Агенция за социално подпомагане.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново