Община Сухиндол набира потребители за услугата „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19″

Публикувано на пт, 11 Дек. 2020
229 четения

Община Сухиндол обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” в община Сухиндол по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMОP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г. фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Дейността обхваща 90 потребители.

Право да подадат заявление имат:

·       Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

·       Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

·        Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат заявление-декларация (по образец), пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично.
Документи ще се приемат в периода до 16.12.2020 г. включително, всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа в сградата на Общинска администрация-Сухиндол, тел. 06136 29-12.

За улеснение на гражданите документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Сухиндол — с. Коевци, с. Красно Градище, с. Горско Косово, с. Бяла Река и с. Горско Калугерово.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново