Близо 350 000 лв. търси Община Сухиндол за аварийно възстановяване на канал

Публикувано на пт, 6 авг. 2021
175 четения

Близо 350 000 лв. са необходими на Община Сухиндол за аварийно възстановяване проводимостта и почистването на отводнителен канал в Красно градище. За осигуряване на средствата Общината е внесла искане в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
Дерето в Красно градище е ситуирано в рамките на селото и е изпълнено в по-голямата си част от зидана каменна канавка, но е в много лошо състояние. В участъка от улица 1-ва до улица 16-а на практика не съществува, а е самооформила се канавка. В участъка след водостока по улица 3-та до началото на корекцията каналът е напълно затлачен от наноси и е затрупан от прораснали и паднали дървета. Габаритите на дерето в този участък са трудно различими, а на места има натрупвания по дъното, които запълват цялото напречно сечение. За затлачването му влияние през годините са оказали и изхвърлените от населението отпадъци, главно в участъка от началото на корекцията до водостока при улица 3-та.
Процедурата по почистване и възстановяване проводимостта на съществуващото дере следва да започне с изсичане и премахване на храстите и дърветата, които са в коритото. След това ще се пристъпи към разбиване и изнасяне на строителните отпадъци от старата каменна облицовка. Според проекта на Община Сухиндол целият участък трябва да се изпълни с нова стоманобетонова канавка.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново