П О К А Н А за публично обсъждане на отчета на “Бюджет 2014” на Община Павликени

Публикувано на пт, 20 Февр. 2015
119 четения

П О К А Н А
за публично обсъждане на отчета на
“Бюджет 2014” на Община Павликени
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за
публичните финанси, председателят на
Общински съвет Павликени организира
обществено обсъждане на отчета на
Бюджета на Община Павликени за 2014 година.
Инж. Дончо Дончев отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 26 февруари 2015 г. (четвъртък) от 17,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Павликени – Информационен център, бул. “Руски” № 4.
С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.pavlikeni.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@pavlikeni.bg
За допълнителна информация,
справки и въпроси – на телефони:
0610-5 13 42, 0610-5 13 37, 0610-5 13 35.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново