Шест фирми се конкурираха за доставка на ток за Община Горна Оряховица

Публикувано на ср, 23 май 2018
237 четения

“Енерго Про – Енергийни услуги” ЕООД ще доставя ток за всички общински обекти в Горна Оряховица, след като спечели обявената обществена поръчка. В нея участваха общо шест фирми, като една от тях бе отстранена – “Ритъм – 4 – ТБ” ООД, тъй като не са подали в срок стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки.
Според предварително определените критерии комисията определи крайния победител – “Енерго Про – Енергийни услуги”, като дружеството получи най-голям брой точки – 94,53 т. при формиране на комплексната оценка. Предложената цена е 80,95 лв./mWh без ДДС. На второ място комисията определи “Мост Енерджи” АД с 91,05 т. и предложена цена 76,03 лв./mWh., на трето място е “Кумер” ЕООД с 86,84 т. и цена 78,81 лв./mWh. На четвърто място е “Енерджи маркет” АД с 83,89 т. с предложена цена 82,40 лв./mWh. На последно място бе определен “Хидроенерджи Груп” ООД с 83,42 т. и цена от 82,20 лв./mWh.
Избраната фирма ще снабдява с електричество всички общински обекти, а прогнозната стойност е за 556 398 лв. с ДДС като договорът е за 1 г.
Миналата година Община Г. Оряховица за първи път излезе на свободния енергиен пазар. На обявената обществена поръчка се явиха три фирми – “Мост енерджи” АД, “Ритъм – 4 – ТБ” ООД и “Енерго Про – Енергийни услуги” ЕООД, като последните спечелиха с оферта от 68,54 лв/mWh. От местната администрация отчитат, че икономиите за общинския бюджет са около 20 000 лв. при едно и също потребление или икономията е с около 6 %, спрямо предишните разходи.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново