С 4,2 млн. лв. Г. Оряховица закрива старото сметище

Публикувано на ср, 10 Юли 2019
53 четения

4,2 млн. лв. ще получи Община Г. Оряховица от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за рекултивация на старото сметище за битови отпадъци в местността Бабенец. Сметището беше закрито през септември 2016 г. и оттогава битовите отпадъци се извозват в Регионалното депо край великотърновското село Шереметя. Средствата от ПУДООС са за техническа рекултивация на общинското сметище, която включва изкопни дейности на стари отпадъци, предепониране, изграждане на газоотвеждаща система с 6 газови кладенеца, полагане на бентонитова геомембрана за хидроизолация, изграждане на канавки за повърхностно отводняване, доставка и полагане на хумусни земни маси.
След техническата предстои да бъде направена биологична рекултивация, която ще е изцяло за сметка на Общината. Сумата възлиза на 106 000 лв., а средствата са от натрупаните през годините отчисления, които Общината плаща към Регионалната екоинспекция във В. Търново по Закона за управление на отпадъците. Самата биологична рекултивация ще се извърши в продължение на три години и включва доставяне на тревни смески, подготовка на почвата, поливане и косене на тревата.
В момента се изготвя документацията за избор на изпълнител на посочените дейности, която също трябва да бъде одобрена от ПУДООС, а след това предстои обявяването на обществената поръчка.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново