С 20 000 лв. обновяват социалния патронаж в железничарския град

Публикувано на пн, 27 май 2019
26 четения

С 20 000 лв. ще бъде обновен Домашният социален патронаж в Г. Оряховица. От тях 18 000 лв. са осигурени от Фонд “Социална закрила” към социалното министерство, а останалите 2000 лв. са от бюджета на Общината. С парите ще бъде закупено модерно кухненско оборудване и обзавеждане. По този начин ще се подобри материалната база за предоставяне на социални услуги на възрастните хора и лицата с увреждания на територията на общината. Това от своя страна ще допринесе за разширяване капацитета на патронажната грижа.
Домашният социален патронаж предоставя услуги на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали. В момента потребители на социалната услуга са 320 лица и 45 потребители на проект “Осигуряване на топъл обяд в град Горна Оряховица”.
Проектът за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане е с продължителност 4 месеца, а договорът за него ще бъде подписан на 31 май.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново