Г. Оряховица чака финансиране за закриване на старото сметище

Публикувано на чт, 30 май 2019
370 четения

Община Г. Оряховица очаква финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за рекултивация на старото депо за битови отпадъци в землището на село Първомайци. Още преди три години Община Г. Оряховица изготви проект на стойност близо 5 млн. лв., който внесе в ПУДООС. Той все още не е одобрен, тъй като се наложи да бъдат направени корекции, което на практика забави отпускането на средствата. Колко точно пари ще бъдат преведени все още не е ясно, тъй като предприятието ще финансира разликата между отчисленията, внасяни от Общината и стойността на проекта. В него е заложена техническа и биологична рекултивация на депото в местността Бабенец, чиято обща площ е 72 250 кв.м. Процесът включва изграждане на газоотвеждаща система за метан, изграждане на дренажна система за отвеждане на замърсените подпочвени води, запръстяване и уплътняване на терена. Предвижда се също биологична рекултивация – засяване на тревни смески, максимално близки до естествените видове, поддържане на терена, за да може възстановяването му да става по естествен начин.
Общинското депо за депониране на битови отпадъци на община Г. Оряховица е въведено в експлоатация през 1970 г. След откриването на Регионалната система за управление на битовите отпадъци край Шереметя, беше затворено през 2016 г. Предстои предепониране на отпадъците – битови, текстилни и строителни, с което ще бъдат преустановени анаеробните процеси, ако все още протичат такива, уточняват от местната администрация.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново