Близо 30 млн. лв. е проектобюджетът на кметството в железничарския град

Публикувано на ср, 9 Ян. 2019
333 четения

Близо 30 млн. лв. е проектобюджетът за 2019 г. на Община Горна Оряховица. Основните приоритети за разходване на средствата тази година са за инвестиции в реконструкция и модернизация на сгради, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, грижа за хората в неравностойно положение и развитие на културата и туризма.
Общата субсидия за държавни дейности за Общината е в размер на 18,7 млн. лв., като от тях над 13 млн. лв. са за образование. Спрямо миналата година средствата са с 2,6 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности. Малко над 1 млн. лв. са парите за здравеопазване, за социални дейности са 2,2 млн. лв., а за администрацията – 1,4 млн. лв. За култура са заложени 626 300 лв., предвидени са ремонти в НЧ “Напредък-1869” в Г. Оряховица, НЧ “Просвета-1906” в с. Горски горен Тръмбеш, НЧ “Христо Козлев – 1883” в Долна Оряховица и ремонтно-възстановителни дейности по сградата на НЧ “Съединение-1888” в Драганово.
Заложените приходи за 2019 г. са в размер на 9,9 млн. лв. от имуществени данъци, патентен данък, приходи от собственост, такси, обща изравнителна субсидия и средства за капитални вложения от целева субсидия.
През т.г. Общината очаква финансиране от Националния доверителен екофонд за детска градина “Първи юни”, като вече има подписан договор. За приюта за бездомни лица, който бе открит през лятото, предстои да стартира предоставяне на социалната услуга. Продължава изпълнението и на националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради на ул. “Камчия” 4-6-8, ул. “Росица” 2-4-6-8, ул. “Ген. Скобелев” 6-8.
Нов заем от 850 000 лв. за закупуване на техника за метене, миене и зимно поддържане на обществени територии предстои да изтегли Общината. Предвидено е погасяването на 518 400 лв. главница по заема, който обезпечи собственото участие за канализацията и водопровода в Първомайци.
За МБАЛ “Св. Иван Рилски” ще бъдат отделени над 300 000 лв. – втора вноска за скенера, средства за нов рентген, който ще е на разсрочено плащане. Общината ще кандидатства по програма Красива България за два обекта – туристически заслон в хижа Божур и ремонт на втория етаж на горнооряховската болница, за които осигурява 255 000 лв. собствен принос.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново