Жителите на Г. Оряховица могат да следят замърсяването на въздуха

Публикувано на ср, 5 юни 2019
65 четения

Жителите на Г. Оряховица могат да следят качеството на въздуха в града, след като данните на автоматичната измервателна станция вече са достъпни за обществеността. Станцията отчита показателите азотен диоксид, серен диоксид, озон и фини прахови частици. Миналата седмица беше представена нова система за предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух в реално време, разработена от Изпълнителната агенция по околна среда.
За първото тримесечие на годината станцията в Г. Оряховица е регистрирала единствено превишения на средноденонощната норма от 50 микрограма на куб. м по показател фини прахови частици. Техният брой е 36, като в сравнение със същия период за последните две години – 2018 г. (57 превишения) и 2017 г. (56 превишения), се наблюдава положителна тенденция за намаляване на замърсяването с фини прахови частици.
Новата система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух визуализира данни, събирани и обработвани от Националната автоматизирана система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Информационната система използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система и предоставя възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители. Данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики. Информационната система предоставя както възможността за преглед на данни в реално време, така и изготвяне на справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново