Започна изграждането на нови водопроводи в две села

Публикувано на вт, 24 окт. 2023
3118 четения

Стартира изграждането на нови водопроводи в селата Червена и Горна Студена. За целта на Община Свищов бяха осигурени средства от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. За село Червена бяха отпуснати 266 667 лв. за аварийно-възстановителни работи за реконструкция на напорен и хранителен водопровод и 311 667 лв. на Горна Студена.
Ремонтът предвижда подмяна на старите азбесто-циментови тръби с нови полиетиленови тръби висока плътност, предназначени за високо налягане от 10 атмосфери, които са с обща дължина 1290 метра за село Червена и 2117,8 метра за село Горна Студена. Новите трасета на водопроводите ще бъдат изградени успоредно в непосредствена близост до съществуващите.
Ремонтите целят да възстановят водоснабдяването на населените места и да намалят загубите на вода, които са вследствие на остарялата водопреносна мрежа. По данни на ВиК “Йовковци” ООД в двата довеждащи водопровода възникват чести аварии, чието отстраняване е допълнително затруднено в участъците със стръмен и скалист терен и земеделски посеви. Загубата на вода в довеждащата и разпределителната мрежа и на двете села е в порядъка на 95 %. С изграждането на новите водопроводни трасета ще се предотвратят честите аварии, ще се оптимизира използването на водните ресурси и ще се задоволят потребностите на населението от вода за питейни и битови нужди.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново