ВТУ се включва в междууниверситетски клъстър за интеркултурно образование

Публикувано на ср, 4 окт. 2023
193 четения

Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” ще си партнира с университета “Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас и Тракийския университет в Ст. Загора по проект “Образователни партньорства в подкрепа на интеркултурното образование”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Целта на проекта е да се изгради междууниверситетски клъстър, който да обедини усилията на специалисти от различни етапи и степени на образователната система за утвърждаване на интеркултурното образование като значима социална и личностна перспектива. В неговите рамки ще бъде изградена мрежа от университетски клубове, обединени в междууниверситетски клъстър.
Също така ще се проведе представително национално проучване сред учители и студенти относно нагласите и мотивацията за въвеждане на интеркултурно образование, ще бъдат разработени и приложени педагогически модели на иновативни форми на интеркултурно образование, ще бъде издаден наръчник по интеркултурно образование в електронен формат, а в края се проведе национален форум за университетски преподаватели за разширяване на междууниверситетския клъстър, посочи проф. Любомира Попова, преподавател в Педагогическия факултет на ВТУ.
В проекта ще бъдат обхванати университетски преподаватели, учители, докторанти и студенти, а в резултат от реализацията му ще се изгради солидна институционална мрежа за изследване на тенденции и развиване на устойчиви дейности за утвърждаване на интеркултурното образование, поясни проф. Попова.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново