ВСС образува дисциплинарно производство срещу председателя на Окръжен съд – В. Търново

Публикувано на ср, 18 окт. 2023
1539 четения

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Теодорина Димитрова-Николова – административен ръководител на Окръжен съд – В. Търново. На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт е избран чрез жребий дисциплинарен състав – Боян Новански, Цветинка Пашкунова – членове, и Стефан Гроздев – председател и докладчик.
Дисциплинарното производство е образувано по предложение на председателя на Апелативен съд – В. Търново, във връзка с дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново