Всеки четвърти в областта е висшист

Публикувано на вт, 1 Ное. 2022
379 четения

Всеки четвърти в област В. Търново е с висше образование, показват данните от преброяването на Националния статистически институт. Относителният дял на населението с висше образование към 7 септември 2021 година в региона е 24,5 % и е близък до средния за страната, който е 25,5 %. Най-висок е делът на висшистите в област София (столица) – 43,6 %, следван от областите Варна (30,7 %) и Пловдив (25,2 %), а най-нисък е в областите Кърджали (14,0 %), Търговище (15,5 %) и Разград (15,7 %).
Според данните на НСИ към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в България е 1 560 000. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на висшистите се увеличава с 5.9 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Делът на жените с висше образование е 29,3 %, а на мъжете – 21,5 %, като за сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 7.0 и 4.8 процентни пункта.
Значителни са различията и в образователната структура по местоживеене. Докато делът на висшистите в градовете е 31,2 %, то в селата е 10,2 на сто или три пъти по-малко.
Резултатите от проучването показват още, че в област В. Търново броят на грамотните лица на 9 и повече навършени години е 190 982 души, а на неграмотните – 1373. Грамотните жени са 99 713, докато мъжете са 91 269.
При неграмотните лица броят на жените също е по-висок – 835, докато мъжете са 538.
Делът на неграмотното население в страната е по-висок в селата – 2,3 %, докато в градовете е 0,9 на сто. Най-висок е делът на неграмотните в областите Сливен – 5 %, Кърджали и Ямбол с по 2,6 на сто, а в София (столица) е най-нисък – 0,4 %. В област В. Търново този дял е 0,7 %.
Броят на икономически активните лица на възраст между 15 и 64 г. в страната е 2 835 000, като средният коефициент е 69,9 % (70,8 % за мъжете и 68,5 % за жените). За региона този показател е 68,6 %. С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) – 78,6 %, следвана от Габрово – 73,5 %, и Перник – 72,1 %.
Най-нисък е в областите Кърджали – 54,1 %, Силистра – 60,6 % и Сливен – 61,1 %.
В регионален аспект населението в областта на възраст 15-64 г. е 125 194 души. От тях заети към 7 септември 2021 г. са 76 976 души, безработните са 8901, а икономически неактивните лица са 39 317, отчитат още от статистическия институт.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново