Велико Търново отново ще кандидатства за Европейска столица на културата през 2032 г.

Публикувано на ср, 3 юни 2020
559 четения

Стратегията за развитието на културата в Община В. Търново до 2030 г. бе приета от Великотърновския общински съвет. Основната ѝ цел е утвърждаване образа на болярския град като историческа и духовна столица на България. Посредством стратегията той трябва да се превърне в средище, укрепващо и популяризиращо българската национална идентичност като съставна част от европейските и световни постижения на цивилизацията. В културните политики на Общината ще се търси подобряване на достъпа до култура чрез постигане на хармонична връзка между историческото наследство и съвременните форми на творческо изразяване.
За изпълнението на стратегията са предвидени дейности, свързани с по-активното популяризиране на В. Търново като културен център и туристическа дестинация. След съгласуване с Министерството на културата през 2021 г. Община В. Търново ще кандидатства за “Знак за Европейско наследство”. Призът е инициатива на Европейския съюз, целящ да се засили чувството за принадлежност на европейските граждани, и по- специално на младите хора, към ЕС на основата на споделени ценности и елементи от европейската история и културно наследство. Другата ключова кандидатура, която ще помогне за популяризиране на културното наследство на В. Търново е кандидатстването за наградата на ЕС и фондация “Европа Ностра” през 2020 г. През 2023 г. градът планира да участва в инициативата на ЮНЕСКО за Световна столица на книгата. По този начин ще се популяризира приносът на региона като важно средище на литературата през Средновековието и като голям научен и университетски център в съвременния свят. В. Търново ще подготви своята кандидатурата и за Европейска столица на културата през 2032 г.
В областта на творчеството изпълнението на стратегията е насочено към подкрепа на проекти на местни творци, създаващи произведения, основани на историята, традициите и съвременния живот на В. Търново. Планираните дейности са своеобразно продължение на програма “Изкуство и култура”. Предвижда се учредяването и на четири национални награди за творчество: за художествена литература “Емилиян Станев”, за публицистика “П. Р. Славейков”, за изследвания на средновековната култура “Патриарх Евтимий” и за архитектура “Кольо Фичето”. Наградите ще се връчват веднъж на две години. Също така ще се насърчават филмови продукции, свързани с В. Търново, филмови премиери на български филми, както и образователни дейности за популяризирането на българското и европейското кино.
Стратегията предвижда изграждането на ключови обекти от културната инфраструктура: нова концертна зала, библиотека, подобряване на условията в Регионалния исторически музей – Велико Търново, поддържането на читалищната база и регулацията на градската визуална среда. Планира се обогатяване на музейните и художествени експозиции в града, както и добавяне на нови туристически маршрути на територията на общината. Предвижда се създаване и поддържане на електронен регистър на паметници и мемориални знаци, както и данни за нематериалното културно наследство в региона, актуализиране и обогатяване на информацията за забележителностите на В. Търново. Планира се по-активното популяризиране на града като културен център и туристическа дестинация. Фокусът ще бъде поставен върху обогатяване на туристическите продукти и повишаване капацитета на местните културни оператори чрез различни форми на обучение. Обмисля се и създаването на клъстер “Велико Търново”, чрез който ще се търси развитие и обединение на местния артистичен потенциал, културните и творчески индустрии и високотехнологични компании. Цел на стратегията е също осигуряването на богата и достъпна дигитална среда, подпомагаща дейността и потреблението на съдържание, свързано с работата на галерии, музеи и читалища, като електронни гидове, интернет сайтове, видео, фото.
Част от стратегията е и планът за подобряване на инфраструктурата на общината. В него влиза облагородяването на градоустройствената комуникация между ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Стария град, социализация на крайречната улица, подобряване на средата в квартал “Асенов” и Арбанаси, както и на визуалните характеристики на градската среда.
Стратегията ще разкрие нови възможности за среща на гражданите и гостите на В. Търново с високите образци и съвременните постижения на културата и изкуствата. Ще се разнообрази предлагането и ще се подобри качеството на културни и артистични събития и в малките населени места. С цел улесняване достъпа до събития в официалния културен календар на В. Търново се предвижда организирането и ползването на безплатен транспорт от населените места в общината. По преценка на общинската администрация в обхвата на програмата ще се включват и събития от официалния общински културен календар и в населени места извън старата столица.
Проектът предвижда актуализиране на символите на историческата и духовна столица на България, за да бъде затвърден новият ѝ статус в дейностите, свързани със символиката и администрирането на местното самоуправление. Това включва изготвяне на задание и обявяване на конкурс за обогатяване на визуалната идентичност на съществуващите символи на Община В. Търново – герб, знаме, ключ, огърлица с герб, почетен знак, медал “Велико Търново, първа и втора степен, почетна книга на В. Търново. След публично обсъждане следва да се възложат и създадат допълнителни елементи като химн и брандиране на града като историческа и духовна столица на България в национални и международни инициативи, административни документи, кореспонденция и др.
Стратегията за развитие на културата в община В. Търново бе разработена от екип с ръководител д-р Любомир Кутин и консултирана с експертите в сферата на културните политики доц. Светлана Христова (преподавател в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград) и д-р Нели Стоева (преподавател по културни политики в Софийски университет “Св. Климент Охридски”). Нейното изготвяне бе съобразено с редица фактори, анализи и обществено обсъждане. Съгласно стандартите за управление всяка година по предложение на общинската администрация стратегията може да бъде актуализирана.
Николай ВЕНКОВ
сн. Д. ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново