Ваучери за детска кухня дават на социално слаби родители

Публикувано на пн, 30 окт. 2023
94 четения

Проект за осигуряване на безплатна храна за деца от уязвими групи стартира в община Свищов. Дейностите се реализират в партньорство между Общината и Агенцията за социално подпомагане, а финансирането е осигурено по Програмата за храни и основно материално подпомагане на ЕС.
Проектът е насочен към деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които ще получават всекидневно здравословна и пълноценна храна. За техните близки и семейства ще има и съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.
Основните целеви групи са семейства без или с ниски доходи; самотни родители /осиновители/ с ниски доходи; приемни семейства и семейства на роднини и близки, при които има настанени деца, както и за деца с увреждания. В обхвата на подпомагането попадат още семейства, при които е установен риск от изоставяне на децата, майки, жертви на насилие, и потребители на социални услуги.
Нуждаещите се лица ще бъдат идентифицирани от Дирекция “Социално подпомагане” – Свищов, на база на данните за подпомаганите лица и семейства, както и по информация на Отдел “Закрила на детето”. За всеки конкретен случай ще се извършва индивидуална преценка, като освен подоходния критерий ще се оценява и нивото на материално лишение на семейството и необходимостта от този вид подкрепа, посочват от местната администрация. Помощта ще се дава под формата на ваучери за детска кухня. Желаещите да се включат в проекта трябва да посетят Дирекция “Социално подпомагане”.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново