В Свищов се проведе беседа на тема “Наркотиците и последиците от употребата им”

Публикувано на пт, 17 май 2024
48 четения

По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни се проведе среща с представители на Превантивния информационен център по наркомании към Община Велико Търново.
“Наркотиците и последиците от употребата им” беше темата, по която те беседваха с представители от ученическите съвети на 9-те и 10-и класове от свищовските училища, които бяха придружени от педагогическите съветници и психолози към училищата. По покана на Местната комисия на срещата присъстваха също представители на общинските институции, които работят с деца в насока превенция, а именно – инспектор Лора Георгиева от “Детска педагогическа стая” към РУ на МВР – Свищов, и Ренета Чобанова, началник-отдел “Закрила на детето”. От Община Свищов на проведената кръгла маса присъства и началникът на отдел “Образование и младежки политики” Румяна Кузева.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново