В 22 проби питейна вода са открити отклонения от нормите

Публикувано на вт, 10 окт. 2023
1326 четения

В 22 проби питейна вода на населени места в областта са установени отклонения от нормите, показват данните на Регионалната здравна инспекция във В. Търново. Данните от мониторинга на питейните води през третото тримесечие на годината показват, че от 74 изследвани проби от централни водоизточници при 8 от тях са нестандартни по микробиологични показатели, а 14 броя по химични показатели.
Отклонения по микробиологични показатели са открити в пробите на селата Балканци, Ново Градище, Усои, Долно Шивачево, Горски Сеновец, Средно село, Николаево и Виноград. Установени са Ешерихия коли, Ентерококи и коли форми, но взетите контролни проби са стандартни, уточняват от РЗИ. Контролната проба от село Виноград ще се вземе през първата седмица на октомври.
Отклоненията по химични показатели са установени в Българско Сливово (желязо), а в Горна Липница, Патреш, Горна Студена, Овча могила, Червена, Виноград, Лозен, Камен, Каранци, Орловец и Иванча са открити нитрати. В пробата на Совата и Драгомирово е установен хром.
През третото тримесечие е осъществен контрол над 2 ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по химични показатели, а 1 от ведомствената водоснабдителна система на “Родопа – Г. Оряховица – 96” ЕООД е с отклонения по микробиологични показатели.
През тримесечието са изследвани 16 проби води от минералните водоизточници в областта по микробиологични показател. Отклонения са установени само в пробата от минералния водоизточник в село Вонеща вода по показател колиформи. През месец октомври ще бъде взета контролна проба, допълват от РЗИ.
През отчетния период са издадени общо 9 предписания, от които 8 до управителя на “ВиК Йовковци” ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода в селата, в които са установени отклонения. Издадено е предписание и до управителя на фирмата в Г. Оряховица.
Издадени са 2 заповеди за възстановяване експлоатацията на обществени бани – летни къпални в Полски Тръмбеш и Обединение, поради отстраняване на констатираните несъответствия. През периода няма издадени актове, допълват от здравната инспекция.
Весела БАЙЧЕВА 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново