Училище проведе кръгла маса за приобщаване на родителите към училищния живот и ценности

Публикувано на вт, 21 Ное. 2023
159 четения

ПДТГ “Димитър Хадживасилев” в Свищов проведе кръгла маса на тема “Добри практики на взаимодействие на институциите с родителите” по Национална програма “Заедно за всяко дете”. Основната цел на форума беше приобщаване на родителите към училищните ценности и училищния живот и съвместно реализиране на училищните политики за личностно развитие на учениците. Позитивната комуникационна среда създаде предпоставки за диалог между участниците, при който се дискутираха въпроси, свързани със семейството и училището като партньори, създаването на подходяща среда за учене и израстване, функциите на партньорството училище – семейство и повишаване качеството на образование.
На събитието присъстваха: д-р Генчо Генчев, кмет на община Свищов, Румяна Кузева, началник-отдел “Образование”, Ренета Чобанова, началник-отдел “Закрила на детето” към ДСП, Лора Георгиева, инспектор детска педагогическа стая към РУ Полиция, родители, учители и ученици. По време на срещата домакините представиха изпълнените дейности от програмата “Заедно за всяко дете” – 2023 – Модул 2 “Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”, които включваха информационни кампании, проведени групови лаборатории с ученици от училището, както и осъществен тренинг с родители и учители на тема “Споделени ценности, права и отговорности”.
“Благодарим за споделената позитивна нагласа на всички родители, професионалното отношение на учителите, съдействието на представителите на институциите, работещи с деца, вниманието и разбирането на нашите ученици”, изразиха задоволството си от ПДТГ “Димитър Хадживасилев” в Свищов.
Николай ВЕНКОВ
сн. Община Свищов

loading...
Пътни строежи - Велико Търново