Трима нови съдии встъпиха в длъжност в Апелативния съд

Публикувано на ср, 5 юни 2024
2328 четения

Трима съдии встъпиха официално в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново, след спечелени от тях конкурси за незаети щатни бройки в апелативните съдилища. И тримата ще правораздават в наказателното отделение на съда.
Десислава Чалъкова – Минчева има 27 години юридически стаж, натрупан изцяло в органите на съдебната власт. Тя е била съдебен кандидат в Окръжен съд – Велико Търново, а от 12.06.1998 г. встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Горна Оряховица. От 01.03.2000 г. заема същата длъжност в Районен съд – Велико Търново, като от 25.04.2005 г. до 05.12.2008 г. е заместник на административния ръководител и зам.-председател на съда. От 05.12.2008 г. до 04.03.2009 г. изпълнява функциите на административен ръководител, а от 04.03.2009 г. е административен ръководител и председател на Районен съд – Велико Търново, в продължение на два последователни мандата до 23.05.2019 г., след което до настоящия момент правораздава като съдия в наказателното отделение на ВТРС.
Славка Георгиева Димитрова започва кариерата си в съдебната система като съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив, и от 12.10.1999 г. встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Асеновград. В периода от 23.10.2000 г. до 31.01.2006 г. е съдия в Районен съд – Пловдив, а от 01.02.2006 г. до настоящия момент правораздава като съдия в наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив. В периода от 17.04.2015 г. до 28.10.2020 г. е била заместник на административния ръководител и зам.-председател на същия съд. Има близо 26 години юридически стаж.
Александър Григоров започва кариерата си в съдебната система като стажант-съдия, а после като младши съдия в Окръжен съд – Плевен, и на 01.07.1992 г. встъпва в длъжност в Районен съд – Плевен, като съдия. В периода 04.10.1995 г. – 16.10.1996 г. е зам.-председател на същия съд. От 17.10.1996 г. е съдия в Окръжен съд – Плевен, като в периода от 03.04.2003 г. до 16.11.2009 г. е бил зам.-председател, а в периода 05.10.2010 г. до 16.09.2020 г. – административен ръководител и председател на съда. От 05.10.2020 г. е командирован в Апелативен съд – Велико Търново, за изпълнение на длъжността „съдия“ в наказателното отделение на съда, където правораздава до настоящия момент.
Съдия Димитрова и съдия Чалъкова са възпитаници на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, а съдия Григоров е завършил специалност „Право“ във ВИ „Г. Димитров“ (настоящата Академия на МВР). Тримата съдии имат достигнат най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“, получили са много добри оценки от последните си атестирания и не са им налагани дисциплинарни наказания.
За последен път съдии встъпиха в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново, през 2016 г. (отново в наказателното отделение). Поради значителния брой съдии, напуснали съда поради пенсиониране и различни забавяния, свързани с обявяването и провеждането на конкурсните процедури за заемане на освободените щатове, до настоящия момент бяха заети само шест от общо седемнадесетте щатни бройки за съдии във ВТАС.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново