Търсят управители на две общински дружества

Публикувано на чт, 22 Дек. 2022
4298 четения

Конкурси за избор на управители на две дружества обяви Община В. Търново. Единият е за Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман”, а другият е за Центъра за психично здраве. За позициите могат да кандидатстват лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или магистри по икономика и управление. Трябва да имат също и най-малко 5 години професионален опит.
Кандидатите за поста трябва да разработят концепция за развитието на съответното общинско дружество. Представените програми трябва да са разработени максимално ясно и конкретно, да са обвързани с визията, целите и предмета на дейност на лечебното заведение. Концепцията трябва да е с дългосрочна визия и 3- и 5-годишен хоризонт на управление, в зависимост от срока на договора за управление.
Конкурсите и за двете лечебни заведения ще протекат на два етапа. Първият включва предварителен подбор на кандидатите по документи. Следващият етап е разделен на две части, като първата е представяне на изготвената концепция за развитие на лечебното заведение. Писмените материали се оценяват в десетдневен срок от получаването им от комисия като кандидатите, получили минимална оценка на концепцията 4.00, се допускат до втората част, която е интервю. След провеждането му комисията излиза с решение, което след това се гласува от местния парламент. Крайният срок за подаване на документи е до 9 януари за Центъра за психично здраве и до 16 януари за Специализираната белодробна болница.
В момента белодробната болница “Д-р Трейман” се ръководи от д-р Стела Денчева, а начело на Центъра за психично здраве е д-р Мариана Петрова-Андреева.
В края на октомври д-р Иван Николов беше избран за управител на Комплексния онкологичен център във Велико Търново. Той бе предложен за позицията от комисията за номиниране и провеждане на конкурса за избор на управител на лечебното заведение, а решението беше гласувано от Великотърновски общински съвет. Д-р Николов замени дългогодишния управител на КОЦ – В. Търново, д-р Мария Рачева и ще ръководи лечебното заведение в срок от 3 г.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново