Стратегията за развитие на туризма в периода 2024-2027 г. обсъдиха в Елена

Публикувано на нд, 9 юли 2023
264 четения

Форум, свързан с подготовката на Стратегията за развитие на туризма за периода 2024-2027 г. се проведе в Художествената галерия в град Елена. Той бе под надслов „Интегриран туристически продукт в Елена – перспективи за развитие“ и събра хора на изкуството, представители на музеи, на институции и неправителствени организации, на бизнеса, на политически партии, предприемачи, университетски преподаватели и др. Акцентът на срещата бе интегрирането на дейностите за развитие на туристически услуги с по-висока добавена стойност на територията на община Елена, а идеята беше да се намери начин за предлагане на продукти, които носят повече приходи, по-голямо разнообразие за ползвателите им и популяризират града и общината. Представени бяха тенденциите в туристическия бранш на национално ниво и използването на тези политики за развитието на регионалния туристически продукт.
„Много се радвам, че имаме такова широко представителство не само на хората, които пряко са в туристическия бизнес, но и представители на гражданската общност, защото когато говорим за устойчиво развитие на туризма, трябва да имаме предвид, че то означава нещата да се случват така, че да се съхранят ресурсите и да не се влияе негативно върху останалите сфери на обществения живот“, заяви кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев. Той подчерта, че Общината се опитва да разработва туристическата си стратегия съвместно с всички заинтересовани и засегнати от последствията страни, както и тя да е съобразена с даденостите и възможностите на региона.
„Целта на тази среща е да разширим малко диапазона на представи за това как може Елена да се впише в по-голяма глобална картина на регионално и национално ниво“, каза още в началото на събитието Ивайло Асенов, експерт в областта на туризма.
„Град Елена е част от Старопланинския туристически район и във връзка с това винаги сме работили много активно за утвърждаване на интегрирания подход и на специализираните видове туризъм. Статистиката показва, че в първите 6 месеца на тази година имаме 234 000 туристи на територията на Старопланинския район, който е един от големите в страната със своите 32 общини. Това показва 14 % ръст спрямо същия период на миналата година“, каза проф. Мариела Модева, съветник на министъра на туризма на България и бивш зам.-министър в това министерство. Тя посочи, че в страната преобладават повече българските туристи, но има и такива от много други държави. Според нея напоследък се подобрява междуинституционалната координация и се осъзнава необходимостта от интегриран подход, където са важни и туристическият продукт и неговото качество, инфраструктурата, отношението към околната среда, кадрите и др. Тя подчерта немалкото предимства на Елена и нейните околности и даде насоки за по-ефективното им използване.
Като най-голям проблем за туристическия бранш народният представител Любев Дилов-син, който е член на Комисията по туризъм, посочи липсата на обединяване на сектора. Той разказа за добрите практики на гърците в туризма, засегна въпроса за добрата българска храна, чиито предимства не са добре използвани и рекламирани, както и за неизползваните възможности на културния туризъм и проектите към Фонд „Земеделие“.
Димитър Николов, депутат и член на Комисията по култура и медии говори за необходимостта от съвместна интегрирана политика за развитието на културата и туризма на местно и регионално ниво, а доц. д-р Харалан Александров фокусира вниманието върху ролята на местните лидери и предприемачи за развитието на туризма. Форумът, организиран от Община Елена приключи с дискусия, в която участниците също взеха отношение по темата.
Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново