Стартира кандидатстването за саниране на жилищни сгради

Публикувано на чт, 22 Дек. 2022
665 четения

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува утвърдените насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Средствата са от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документите и подаването им чрез общинските администрации.
Общият размер на средствата за тази процедура е 1 129 881 600 лв. с ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление “В”, намаление на енергийното потребление и редуциране на емисиите на парникови газовe.
По данни на МРРБ към настоящия момент едва 7 % от площта на обитаваните жилищни сгради (построените след 2010 г. и обновените) е в съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност. Според извършения преглед на необновените жилищни сгради по енергийни характеристики и потребление на енергия, 90 % от тях се характеризират с най-лошите енергийни характеристики – с класове на енергопотребление E, F и G.
Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ, а крайният срок за кандидатстване е 31.05.2023 г. След приключването на този първи етап ще стартира прием на проекти по втори етап, при който безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80 % от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г., уточняват от МРРБ.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново