Станислава Стоянова присъства на тържествено заседание в Стопанската академия

Публикувано на сб, 9 окт. 2021
235 четения

Зам.-кметът на община Свищов д-р Станислава Стоянова присъства на тържествено заседание по повод 30-годишнината на катедра „Търговски бизнес“ и откриване на кръгла маса на тема „Търговията – научно знание и бизнес реалност“. Научният форум бе част от мероприятията посветени на 30-годишншната на факултет „Производствен и търговски бизнес“ и 85-годишнината на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Събитието се състоя в заседателна зала „Ректорат“ на Академията и в него присъствено и онлайн взеха участие десетки гости от страната и чужбина.

Заседанието бе открито от ръководителя на катедра „Търговски бизнес“  доц. д-р Теодора Филипова, която направи ретроспекция на впечатляващата 30-годишна история на катедрата и засвидетелства внимание към колегите си, проявили всеотдайност и висок професионализъм в работата си през годините.

От името на кмета на Свищов и общинското ръководство, д-р Стоянова поднесе поздравителен адрес, засвидетелстващ добрите партньорски взаимоотношения между висшето учебно заведение и Общината. В своето слово тя подчерта, че 30 години са достатъчно дълъг период за отстояване на трудности и научаване на уроците на времето, и за утвърждаване на стабилност и доверие, с които се ползва днес катедра „Търговски бизнес“. „В съвременната бизнес среда, обучението на висококвалифицирани кадри в управлението на търговските дейности е особено важно, с оглед динамично развиващите се процеси, за които са нужни подготвени и конкурентноспособни кадри. За наша радост, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“  се обучават едни от най-добрите кадри в сектора, благодарение именно на преподавателите в катедрата, на техните ежедневни усилия и постоянното обновяване на учебните програми“, каза още тя.

Като бивш ръководител на катедрата, през периода 2007 – 2011 г., ректорът на Стопанска академия проф. Марияна Божинова сподели своето особено вълнение от събитието и подчерта, че през годините на своето съществуване катедрата без съмнение е доказала своя съществен и значим принос за обогатяване и разширяване на портфолиото от специалности в Академията, създавайки възможности за подготовката на висококвалифицирани кадри, за организацията и управлението на търговските дейности на бизнес субектите и публичния сектор. В края на своето слово тя връчи почетния знак на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ на доц. д-р Теодора Филипова, с пожелания за бъдещо развитие и много професионални успехи на катедрата.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново