С 3 млн. лева реновират сградата на Търговската гимназия в Свищов

Публикувано на пн, 19 Дек. 2022
142 четения

В началото на месец януари 2023 година стартират дейностите по модернизация на сградата на Търговската гимназия в Свищов. Това ще стане възможно в резултат на реализирането на проект “Изпълнение на СМР – фасадна реставрация, енергоспестяващи мероприятия, вътрешен ремонт, ремонт на спортна площадка и нова мълниезащита в Професионална държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев”, гр. Свищов”, в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0004, по Оперативна програма “Региона в растеж 20214-2020”. Стойността на строително-монтажните работи е в размер на 2 489 999,03 лева без ДДС.
Цялостният ремонт и подобаващо обновление на ПДТГ “Димитър Хадживасилев” е дългоочаквано както за училището, така и за Община Свищов, тъй като сградата е архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с национално значение. Eмблематичният архитектурен шедьовър, дело на австрийския архитект Паул Бранк, ще бъде възроден и ще бъдат запазени архитектурните достойнства на зданието – паметник на дарителството, родолюбието и просвещението.
Във връзка с осъществяването на този значим проект, кметът на Свищов д-р Генчо Генчев изрази своята благодарност към министъра на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов и към своя екип за разбирането, за ангажираността и подкрепата.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново