Росица Димитрова, зам.-министър на МТСП: “Стартираме 100 социални услуги за възрастни”

Публикувано на пт, 9 Февр. 2018
371 четения

Стартираме 100 нови социални услуги за възрастни, предвидени за 2140 потребители, съобщи Росица Димитрова, зам.-министър на МТСП. Услугите ще бъдат финансирани с 43 млн. лв. по ОП “Региони в растеж” и те са в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Според Димитрова, за новите социални услуги е необходимо да се реализират няколко операции както по ОП “Развитие на човешките ресурси”, така и по ОП “Региони в растеж”. В подкрепа на деинституционализацията за възрастни и хора с увреждания със средства от 41,3 млн. лв. ще се финансира изграждането, ремонтът, обзавеждането и оборудването на новите социални услуги. Те ще бъдат 6 дневни центъра за хора с деменция и подкрепа за техните семейства, а също и 68 центрове за грижа за възрастни хора и такива с психични разстройства, умствена изостаналост, лица с деменция и с невъзможност за самообслужване.
Зам.-министърът добави, че от Агенцията за социално подпомагане, съвместно с НСОРБ, са разработени проекти на Карти на резидентните услуги и Карти на услугите за подкрепа в общността, които съдържат общините, на чиято територия ще се финансират новите социални дейности. Предстои двете карти да бъдат одобрени от Междуведомствената група на високо ниво за управление на процеса по деинституционализация на грижата за възрастните хора с увреждания. След това картите ще бъдат представени на МРРБ, като в социалното министерство вече са разработени и функционални изисквания за новите услуги.
Във връзка с новостите и предизвикателствата в социалната сфера днес в Областната управа на В. Търново ще се проведе кръгла маса. В нея ще участват директори и специалисти от социални институции, а също преподаватели от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, студенти и НПО. В дискусията ще участва и Росица Димитрова.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново