Резултати от проучване за младите хора представи Център “Амалипе”

Публикувано на чт, 23 февр. 2023
90 четения

Резултатите от проучването си за младите хора в България представи Център “Амалипе” във В. Търново. То е реализирано в периода ноември – декември 2022 г. и в него са участвали над 1600 младежи до 22-годишна възраст от цялата страна. Проучването е сондажно и има за цел да изследва нагласите за гражданско участие и гражданските ценности сред деца и млади хора от уязвими училищни общности. За анализа са използвани ученици от гимназиалния етап, които се обучават в училища, определени от МОН като уязвими, като голямата част от тях участват в мрежата на ЦМЕДТ “Амалипе”. Анкетирана е и малка група от около 100 деца, отпаднали от училище. Участниците в проучването живеят в 262 населени места на 106 общини в България, а 21 от тези общини са с център областен град.
Според данните от проучването при учениците в 7-12 клас от уязвими училищни общности в България се наблюдават сложни и многопластови тенденции, но общата картина свидетелства за достатъчно висока степен на гражданска енергия и готовност за участие в обществения живот. Около 1/3 от анкетираните са участвали някога в различни форми на училищна демокрация – организация на децата в класа или в училището, a близо 40% заявяват намерение за системна доброволческа дейност. Всъщност почти 40% от децата и младежите вече са участвали под една или друга форма в доброволчески дейности, а почти половината са правили лично дарение и са участвали в благотворителна кауза, става ясно от проучването.
В повечето развити демокрации по света изследователи и анализатори отбелязват, че участието на младите е значително по-слабо от това на по-възрастните поколения или дори продължава да намалява драматично. На практика степента на гражданска активност на децата и младежите от уязвими училищни общности не е по-ниска от тази на средностатическия пълнолетен гражданин в България. Най-голяма част от пълнолетните граждани (около 25% – 30%) през различни години заявяват, че са участвали в дарителски кампании, с много по-нисък дял следват други форми на гражданска активност като подписването на петиции. С доброволчество според проучвания от различни години се ангажира 5% – 10% от пълнолетното население в България.
“Реализирахме проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” в рамките на 1 година – от месец октомври 2022 г. до края на септември през настоящата година. Водеща организация в него е Център “Амалипе”, партньори са Фондация “Отворено общество” – София, Форум “Гражданско участие” и 11 училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София”, посочи Деян Колев, председател на Център “Амалипе”. Проектът обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие. Те са включени в набор от интерактивни обучения на връстници, сред които Академия за лидерство, в която се работи за подобряване знанията на младежите по отношение на демократичните институции, формите на гражданско участие, ромската култура и история, дискриминацията, дейности за формално образование и кампании/симулации, допълни Колев. В рамките на проекта, който се реализира с подкрепата на Public Diplomacy Small Grants Program of the State Department чрез Посолството на САЩ в България и е на стойност 196 хил. щатски долара, се разработват и използват набор от онлайн и други инструменти.
В пресконференцията взе участие и Боян Захариев, програмен директор на институт “Отворено общество”, който посочи основните и по-конкретни изводи от проучването. Чрез допитването са намерени отговори на въпросите за трудностите и възможностите на младите хора, за това, което наистина ги вълнува, за каналите на комуникация към тях, техните нагласи по отношение на социалните медии, интернет и средствата за масова комуникация.
“В България има много голям потенциал да се инвестира в младите хора и мисля, че като цяло имаме едно много оптимистично проучване”, обобщи Захариев.
След представянето на резултатите от проучването, пред сградата на Община В. Търново, представители на Център “Амалипе” заедно с ученици от Гимназията по моден дизайн, СУ “Владимир Комаров” във В. Търново и студенти доброволци от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” направиха флашмоб и кампания по повод Деня на майчиния език.
Николай ВЕНКОВ
сн. авторът

loading...
Пътни строежи - Велико Търново