Ректорът на Стопанската академия със заплата от 1 лв

Публикувано на ср, 3 юни 2020
373 четения

Оптимизирането на разходите за заплати и съкращаване на 30% от неакадемичния състав е една от основните мерки в програмата за стабилизиране на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в Свищов, обяви ректорът на висшето училище проф. д-р Марияна Божинова. .

В средата на май правителството отпусна 2 млн. лв., а Министерство на образованието даде  допълнително 480 хил. лв на Академията. “Тази финансова подкрепа ни бе предоставена срещу изготвена от нас програма за реформи и структурни промени, които да бъдат направени през 2020/2022 г. В нея има предложени много мерки за оптимизиране на разходите и повишаване на приходите на висшето училище, които трябва стриктно да спазваме. За това ще бъдат давани ежемесечни отчети на Министерството на образованието”, информира проф. Божинова, която допълни, че част от мерките, планирани за изпълнение до края на май, вече са факт. Към момента са съкратени 29 служители, като през септември предстои съкращение на още 29 души. По този начин ще бъде коригирано недоброто досегашно съотношение на академичния и неакадемичния състав.

С цел намаляване на разходите с един по-малко са и заместник ректорите на вуза. Ръководството предвижда и мярка за намаляване наполовина възнагражденията на ръководството на всички, заемащи ръководни, изборни и управленски длъжности. Като временна мярка вече цяло тримесечие 38 души – ректорът, деканите, ръководителите на катедри и центрове в Академията работят със символично възнаграждение от 1 лев. Единственото заплащане, което получават е само това за преподавателската им дейност. Тази мярка вероятно ще продължи до септември, уточни проф. Божинова и сподели, че няма демотивация в управленския състав.

Наложена практика в Стопанската академия е и това след навършване на пенсионна възраст преподавателите да не продължават да преподават във вуза.

Оптимизирането на приходите до голяма степен е свързано с план приема държавна поръчка, посочи ректорът на вуза. Тази година за първи път от 5 г. насам Стопанската академия в Свищов няма намаление, а дори е с леко увеличение на приема с 9 студента. Така през учебната 2020/2021 г. във вуза могат да бъдат приети 464 студенти в двете направления. От тази година на 1560 лв е увеличена и субсидията за един студент в направленията “Икономика” и  “Администрация и управление”. Голяма част от приходите вуза очаква също от увеличение на платената и особено на дистанционната форма на обучение. Ръководството предлага разсрочване заплащането на таксите на 4 вноски годишно, а за първокурсниците, приети редовна форма на обучение – освобождаване от наем за реновираните студентски общежития.

Откакто е избрано новото ръководство на Стопанската академия няма проблеми с плащанията на заплатите. Наследените задължения са в размер на 2 650 000 лв., след което са намалени на около 2 млн. Тази сума ще бъде компенсирана със средствата от държавата. Очаква се още в края на тази година бюджета на вуза да бъде занулен.

Стопанската академия дължи около 70 хил. лв. местни данъци и такси на Община Свищов, които също се планира да бъдат платени до края на годината. С цел намаляване на разходите си вуза ще предостави на Общината и част от своите имоти, като вече е договорено връщането на сградата на старата болница.

Като основна причина за лошото състояние на бюджета проф. Божинова посочи 5-кратното намаляване на приема държавна поръчка, което довежда и до 5-кратно намаляване на субсидията. В резултат на това е закъсняла и оптимизацията на персонала, която не е била съобразена с броя на студентите във висшето училище.

Николай ВЕНКОВ
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново