Проектът “Грижа в дома” в Г. Оряховица се удължава с 6 месеца

Публикувано на чт, 7 мар. 2024
82 четения

На 1 март 2024 г. Община Горна Оряховица сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 за удължаване с 6 месеца на дейностите по проект “Грижа в дома в община Горна Оряховица”, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс. Проектът започна на 12 февруари 2023 г. и е със срок до 12 април тази година. С допълнителното споразумение срокът за изпълнение на дейностите по проекта се удължава до 12 октомври 2024 г.
В хода на изпълнение на проекта се доказа огромното му социално-икономическо значение и реална помощ, която се предоставя на лицата в риск като услуга от общ икономически интерес.
Община Горна Оряховица предоставя почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора. От стартирането на дейностите, от услугите са се възползвали 346 потребители. Екип от 77 специалисти и помощен персонал предоставя комплекса от услуги в домашна среда. Те включват посещение от медицинска сестра, психолог, домашна помощница и сътрудник “социални дейности”. На всеки потребител се предоставя почасово съответната услуга, съобразена с предварително изготвена индивидуална оценка за нуждите му.
По проекта функционира и Ситуационен център с мобилен екип от работници, изпълняващи доставки по домовете. Желаещите да се възползват от социалните услуги могат да заявят това по настоящ адрес. За целта е необходимо да се попълни Заявление-декларация (по образец), да се представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи. Бланки на документите са налични на официалната интернет страница на общината в секция “Текущи проекти”. Наборът от документи се подава в сградата на Общинска администрация, партерен етаж.
Желание за ползване на грижа в дома може да бъде заявено и на следните телефонни номера: 0879115635 и 0879225305.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново