Пак мерят въздуха във Велико Търново, но по-чист не става

Публикувано на нд, 11 мар. 2018
497 четения

Русенската мобилна станция отново започна измерване на качеството на въздуха във В. Търново, съобщиха от РИОСВ. Тя е разположена до Дома за възрастни хора в кв. „Бузлуджа“ и е стартирала работа на 8 март. Данните ще послужат за оценка на качеството на въздуха и ще допълнят извършвания периодичен контрол на постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ.

Русенската станция ще мери озон, серен и азотен диоксид, въглероден оксид, а също и фини прахови частици с размер под 10 микрона. Съгласно изискванията, измерванията ще продължат 51 денонощия в рамките на 8 седмици, равномерно разпределени през четирите сезона на годината. След това резултатите се предоставят два пъти годишно на РИОСВ.

Последното измерване на русенската станция на въздуха във В. Търново беше в края на ноември 2017 г. Тогава тя бе стационирана по една седмица  на две места – в кв. „Чолаковци“ и кв. „Бузлуджа“. След това бяха отчетени  по едно превишение на праха и на двете места. Допълнителният мониторинг бе извършен по настояване на кмета Даниел Панов заради жалби на граждани, че въздухът е замърсен. Оказа се обаче, че през ноември в старата  столица е имало 6 превишения на нормата за ФПЧ10, която е 50 микрограма на куб. м.. Следващия месец превишенията вече са 7, като са регистрирани дни, когато сме дишали прашен въздух почти 2 пъти над нормата.

Картината през януари 2018 г. е още по-тревожна. Отчетени са 9 превишения на прах, а има и дни, когато те са били и над 2 пъти над пределно допустимите концентрации за ФПЧ10.  Неотдавна Община В. Търново експериментира, като постави електростатичен филтър за фини прахови частици на комина на частна къща в старата столица, тъй като замърсяването на въздуха идва основно от отоплението на твърдо гориво. Намеренията са по проект за безвъзмездно финансиране общината да достави 1500 филтъра и да ги раздаде безплатно на домакинства, които употребяват дърва и въглища.

В последната информация за качеството на атмосферния въздух във В. Търново обаче ,РЗИ предупреждава, че въпреки благоприятната тенденция за намаляване на ФПЧ10 и ФПЧ 2,5, за една година са регистрирани 50 превишения на допустимата средноденонощна норма на ФПЧ10  за опазване на човешкото здраве. Известен и доказан е здравният риск на праха, който влиза чрез дихателния тракт. По-едрите частици се задържат в горната част , а по-фините слизат по-надолу. ФПЧ10 са най-опасни за здравето, тъй като нарушават функциите на дихателната система, отчитат от РЗИ. Те причиняват астма, пневмония, бронхит, ринит, фарингит, алергии, заболявания на очите. Рискови групи са децата, възрастните и хората с хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания.

По данни на РЗОК във В. Търново, само за година в общината са извършени над 44 000  първични прегледа на пациенти за болести на дихателната система. Най-много са прегледите за астма, алергични ринити и тонзилити при децата до 17 г. При възрастните водещи са бронхити, ринити,  фарингити и хронична обструктивна белодробна болест.

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 води и до увеличаване на възприемчивостта към респираторните  инфекции, посочват от РЗИ. По данни на РЗОК във великотърновската община са извършени над 35 000 първични прегледа за остри рестираторни заболявания на горните и долните дихателни пътища. Отделно са регистрирани и 88 прегледа за рак на дихателните органи. Така болестите на дихателната система излизат на второ място, след тези на органите на кръвообращението. В случая Търново се нарежда в челната петица на градовете в областта, които имат по-висока заболеваемост от болестите на дихателната система.

 

Вася ТЕРЗИЕВА

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново