Отложиха Експертния екологичен съвет в РИОСВ за завода край село Върбовка

Публикувано на вт, 22 Ное. 2022
205 четения

Със заповед на директора на РИОСВ – В. Търново се отменя заседанието на Експертния екологичен съвет за разглеждане на доклада по ОВОС относно изграждането на завод за каменна вата и инсталация за изгаряне на отпадъци край село Върбовка. Той трябваше да се състои на 24 ноември – четвъртък. За същия ден беше насрочен мирен граждански протест срещу инвестиционното намерение на фирма „Петрургия“ ЕООД, организиран от гражданско сдружение „Ти решаваш“. Основанията на директора за отлагане на заседанието на Експертния съвет са свързани с необходимостта от отстраняване на процедурен пропуск.

След първото заседание на Експертния екологичен съвет, проведено на 31 януари т. г., са постъпили допълнителни становища от компетентните органи, както и становища, възражения и мнения от засегната общественост. В голяма част от тях е посочено, че информацията в Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) е непълна и недостатъчна. Те не са предоставени на възложителя за изразяване на становище и при необходимост – коригиране и допълване на доклада, посочват от РИОСВ.

Постановяването на краен административен акт, без да е предоставена възможност на възложителя да се запознае с всички допълнително постъпили становища, би накърнило правото му на участие в производството. Също така, от РИОСВ посочват, че съгласно чл. 35 от АПК административният акт се издава след като се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации.

Преди насрочване на следващо заседание на ЕЕС на възложителя „Петрургия“ ЕООД ще бъдат изпратени всички становища, постъпили след първото заседание на съвета, и ще му се укаже възможността да коригира ДОВОС.

От сдружение „Ти решаваш“, уточниха, че протестът ще се проведе в деня, в който ще заседава Експертният екологичен съвет.

Весела БАЙЧЕВА

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново