Още през 1869 г. Евгения Кисимова създава “Женска община” в Търново

Публикувано на ср, 7 Мар. 2018
161 четения

На 8 март се отбелязва Денят на жената. Ден за признание на постиженията на жените в сферата на наука, култура, изкуство. Първата стъпка в тази посока започва през Възраждането с организирането на жените и възникването на женски дружества в България, като основните им задачи са да се просвещава жената майка и съпруга, и благотворителнa дейност. Първото “Добродетелно женско дружество” е основано в Лом през 1857 г. от учителя Кръстю Пишурка. Една от малкото женски благотворителни организации е основаната в Търново на 8 септ. 1869 г. “Женска община”. Основна роля при нейното учредяване има търновката Евгения Кисимова, модерна и инициативна интелектуалка, дъщеря на богатия търговец и занаятчия Георги Кисимов. Произнасяйки реч пред събралото се мнозинство след края на църковната служба на Малка Богородица, тя призовава търновската жена да поеме част от отговорността по образованието на девойките. На 19 окт. 1869 г. е приет първият устав на новосформираната “Женска община”, според който целта на дружеството е да се отвори каса за набиране на средства, като с парите “да се наредят девическите училища и да се поддържа една достойна учителка”. В дружеството членуват по 3 лица и един свещеник, който се определя от градската община. В първото ръководство участие вземат: Евгения х. Д. Кисимова – председател, Винтия Ст. Сарафидева – касиер, Иванка х. Петкова – писар, и протонотарий Димитър.
Още в края на 1869 г. в касата са събрани 10 502 гроша, внесени от доброволните помощи на 127 жени, които се ползват за заплати на учителки, за ремонт на сградата на девическото училище, изпращат се на обучение девойки в чужбина. С цел ограмотяване на девойките, които не могат да посещават училище, през 1870 г. “Женската община” открива неделно училище, което провежда занятията си в училището при църквата “Св. Константин”, с учителки Евгения Кисимова и Иванка Хаджипеткова. В средата на 1871 г. средствата вече възлизат на 53 557 гроша, които продължават да се ползват за различни благородни каузи. През 1872 г. организацията започва да се нарича Женско благотворително дружество “Радост” за девическо образование, но не променя устройството си. За известен период от време дейността на дружеството е прекратена. На 1 август 1877 г. в двора на църквата “Свети Атанасий” Евгения Кисимова отново събира жените и за кратко основават дружество “Милосърдие”, което в разгара на Руско-турската война да осигурява подслон за бежанците, да организира милосърдни сестри по болниците и къщите на ранените, да подсигурява средства, дрехи и храни. По време на Априлското въстание подпомага въстаниците и семействата им, отпуска средства за Българското опълчение, подпомага сиропиталището и болницата в града.
През 1878 г. дружество “Радост” променя своя устав, начело на организацията вече стои настоятелство, в което участват 19 души. Основната му цел е да подпомага бедни ученици, вдовици и сираци, да открие училище за занаяти за момичета. Значителна роля за основаването на това училище има образованата Мария Попова, председател на дружество “Радост” през 1879 г. Тя полага много усилия за откриване на стопанското училище “Трудолюбие” през септ. 1898 г., където девойките да усвоят професия, с която да изкарват прехраната си. Училището се помещава в сграда под наем и първоначално в него преподават 2 учителки, а ученичките са малко. Девойките се учат на шев и кройка на дамски и детски дрехи. Мария Попова прави тайно завещание през 1908 г. като оставя в наследство на дружество “Радост” къща с дюкяни в центъра на града, част от движимите си имоти, включително ценна библиотека и сумата от 14 хил. лв. Съпругът ѝ Ангел Попов, от своя страна, също прави завещание и оставя в полза на дружеството къща в центъра на града и намиращите се в нея дюкяни. Според желанието на съпрузите училище “Трудолюбие” трябва да се помещава в подарените къщи, а доходите от дюкяните и капиталът да се изразходват за издръжката му. Средствата са предназначени за образуването на фонд, чиито приходи да покриват разходите на училището. В знак на признателност към щедрите благодетели след смъртта на Мария Попова през 1908 г. училището приема нейното име. То постепенно се разраства и има все повече ученички, като бедните възпитанички се освобождават от плащане на такси за обучение. През 1932 г. дружество “Радост” урежда и безплатна трапезария, в която се хранят от 5 до 37 деца.
През 30-те години в организацията членуват 200 – 250 жени, които принадлежат към различни слоеве на обществото – съпруги и дъщери на известни търновски стопански и политически дейци, учителки в гимназиите и училищата, домакини и видни общественички. Председателки и членове на дружество “Радост” и настоятелството през годините са Евгения Кисимова, Мария Попова, Ана Кабакчиева, Йорданка Момчева, Анастасия Аврамова, Невена Андреева, Недялка Константинова, Зойка Кърджиева, Евпрепия Манева и др., които през годините развиват активна благотворителна и културно-просветна дейност. Тук може да се отбележи и още една личност, която дейно участва в обществения живот на Търново, член на дружество “Радост” и Дружеството на българките с висше образование, председател на Учителския въздържателен съюз – Зоя Ставрева, първата българка, която защитава докторска дисертация по философия. Завършвайки висше образование по философски науки в Берн, Швейцария, тя смята, че българските жени трябва да са образовани и работи в тази посока, защото смята, че “даровитата, гениалната жена се открива в учения, в художника, в държавника, във философа. Ето защо участието на жената в живота не се състои само в раждане на деца и водене на домакинството”.
През 1940 г. дружество “Радост” съвместно с общината отварят дневен детски дом за деца на работнички в квартал “Св. Троица”. Поддържа библиотека за членовете си, като основният книжен фонд е от направеното дарение от Мария и Ангел Попови. Организират се реферати и беседи на здравни теми, за възпитанието на децата и т.н. Даренията в полза на женската организация през годините са многобройни. Списъкът на хората, които ежегодно подпомагат училището, включва много имена на членове на дружеството и на техните семейства, на търновски граждани с различна социална и професионална характеристика. Дружеството разполага и с приходите на различни дарителски фондове. Продължава да съществува и след 9-и септември 1944 г., като през 1946 г. преминава към новосъздадения Български народен женски съюз. Прекратява дейността си през 1951 г.
През 1904 г. Министерството на народното просвещение поставя началото на организирания ученически отдих или т.н. летни колонии, като тази инициатива постепенно се подема в цялата страна. Търновските училища също вземат участие, благодарение на инициативата на д-р Невяна Събева, лекар учител в Девическата гимназия “Митрополит Климент”, която става и председател на новосформираното дружество “Здравец” за летни ученически колонии. Основано е на 10 ян. 1910 г. със съдействие на група търновски гражданки, приет е устав, според който целта на дружеството е да урежда летни ученически колонии, за бедни, средно заможни и даже богати ученици, като средствата се набират от членски внос, от такси, събрани от по-заможните ученици, помощи, дарения, завещания, забави, сказки, имоти и др. Членовете на дружеството в началото са само 12, като през отделни периоди стигат до 300. През 1912 г. то се сдобива със собствена сграда за ученическа колония. През 1926 г. се преименува на Великотърновско благотворително дружество “Здравец” и функционира до 1949 г., след като държавата поема грижите за летуващите ученици.
Много са жените, които през годините пишат историята по такъв начин, че днес женското съсловие да се радва на правата, които има – достъп до образование, свободен избор на професия, глас в обществото. Държавен архив – Велико Търново, и РБ “П. Р. Славейков” ще отбележат Деня на жената – 8 март, със съвместна изложба, посветена на постиженията на известни търновски деятелки, които през годините развиват активна обществена и културно-просветна дейност. Експозицията ще бъде открита на 7 март 2018 г. в РБ “П. Р. Славейков” от 11 часа.
К. Михайлова – ст. екперт,
ДА – Велико Търново

loading...
Пътни строежи - Велико Търново