Обявяват Манастирска стълба за защитена местност

Публикувано на пт, 27 окт. 2023
315 четения

Открито е производство по издаване на заповед за обявяване на защитена местност Манастирска стълба, която се намира в землищата на гр. В. Търново, с. Самоводене и с. Първомайци, община Г. Оряховица. Това съобщават от Регионалната екоинспекция.
Местността е с обща площ 364,470 дка и включва поземлени имоти и подземно образувание (пещера). С обявяването ѝ за защитена местност се забранява строителство върху нея, с изключение на ремонт и реконструкция на съществуваща инфраструктура, както и търсене, проучване и добив на подземни богатства (полезни изкопаеми).
Забранява се разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на земеделски затревени площи, поляни и други естествени открити пространства в горските територии.
Не може да се къмпингува, да се прави бивак или да се пали огън, извън специално определени за това места.
От РИОСВ посочват, че заинтересованите лица могат да представят мотивирани писмени становища, предложения и възражения относно проекта на заповед за обявяване на защитената местност. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – В. Търново, или на ел. поща riosvt-vt@riosvt.org в срок от един месец, считано от датата на съобщението.
В двумесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисия, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново