Научен форум за чуждоезиковото обучение събра преподаватели от страната и чужбина

Публикувано на ср, 11 окт. 2023
136 четения

Кръгла маса “Бизнес лингва – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието” се проведе в Стопанската академия “Д. А. Ценов” в Свищов. Научният форум се организира от Катедра “Чужодезиково обучение” за трета поредна година и събра преподаватели от сферата на висшето образование от страната и чужбина. В нея бяха дискутирани доклади на теми като: Подходи за развитие на ресурси за неформално изучаване на чужд език, мотивационни механизми при изучаване на чужди езици, културното измерение от перспективата на модерните подходи и методи в чуждоезиковото обучение, стратегии за персонализиране на обучението по английски език, диференциращи граматически инструкции, използването на метода на мисловните карти за подобряване на чуждоезиковата компетентност, глобализацията в учебниците по чужд език, критическото мислене при изучаване на чужд език и др.
Приветствия и поздравителни адреси поднесоха доц. Любомир Иванов – зам.-ректор на СА “Д.А.Ценов”, проф. Красимир Шишманов – председател на Общото събрание на Академията и ръководител-катедра “Бизнес информатика”, проф. Андрей Захариев – декан на Факултет “Финанси”, проф. Атанас Атанасов – декан на Факултет “Стопанска отчетност”, доц. Венцислав Василев – ръководител-катедра “Застраховане и социално дело”, катедра “Стратегическо планиране”, доц. Красимира Славева – председател на Съюза на учените в България – клон Свищов. В приветствията се подчерта ролята на катедра “Чуждоезиково обучение” за развитието на чуждоезиковата комуникативна компетентност на студентите, за въвеждане на иновативни методи на преподаване, както и нарастващата изследователска активност на преподавателите.
В кръглата маса участваха присъствено в Дигиталната лаборатория и онлайн преподаватели от катедрата домакин, от Икономически университет – Варна, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Академията за икономически изследвания, Молдова и от Националния университет на Украйна в Харков, посочиха от Стопанската академия.
Участниците в кръглата маса се обединиха около тезата, че обучението по чужд език във висшето образование предлага богата палитра от традиционни и иновативни методи на преподаване, насочени към успешно развитие на комуникативната езикова компетентност.
Разработките от кръглата маса ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISSN регистрация пред Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и НАЦИД и книжно тяло със собствен издателски номер. Сборникът с резюмета от разработките и програмата на форума ще бъдат публикувани като самостоятелно издание с ISBN, подчертаха от Свищовското висше училище.
Николай ВЕНКОВ
сн. СА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново