Над 87 % от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си

Публикувано на пн, 19 Дек. 2022
105 четения

Над 87 % от домакинствата в област В. Търново разполагат с достъп до интернет в домовете си, което е с 5,6 % процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда областта на 13-о място сред 28-те области в страната по дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2021 г. регионът бе на 14-о място. Това отчитат от Териториалното статистическо бюро.
Близо 81 на сто от лицата на възраст 16-74 навършени години в областта използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Това нарежда региона на 10-о място по регулярно използване на глобалната мрежа, като в сравнение с предходната 2021 г. се отбелязва ръст от 6,6 проценти пункта.
Активността на мъжете и на жените при използването на интернет е съответно 81 % и 80 %. Значителни са различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 98 % от лицата с висше образование и 84 % от лицата със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то само 49 на сто от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.
През последните 12 месеца 27 % от лицата в областта са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции. Средно за страната този показател е над 26 %. При използването на предлаганите онлайн услуги от административни органи и публични институции жените са по-активни от мъжете, отчитат от статистиката.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново