Над 109 000 кубика дърва осигури за хората Северноцентралното държавно предприятие

Публикувано на пн, 19 Дек. 2022
91 четения

Повече от 109 000 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 15 624 домакинства в обхвата на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП Габрово през 2022 г. Статистиката обхваща периода от началото на годината до 12.12.2022 г., а реализираните продажби представляват изпълнение на 96% от планираните за годината количества. С предимство са предоставени дърва за огрев на включените в списъци желаещи, както и правоимащите лица с издадени заповеди за социално подпомагане. Двойно по-висок е интересът към дървата за огрев през 2022 г., спрямо предходната.
Най-много заявки за дърва за огрев от физически лица тази година са подадени към ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово. До средата на декември стопанството е предоставило 27 860 пр. куб. м. дърва за огрев на 3427 домакинства. Други 3667 домакинства са били подсигурени с 23 850 кубика дърва за зимата от ДГС „Сеслав“ – Кубрат, което се доближава до двоен размер на отчетените през предходната година количества. 22 197 пр. куб. м. дърва са получили 2775 домакинства, попадащи в обхвата на ДЛС „Воден-Ири Хисар“. Традиционно интересът към набавянето на дърва за огрев на корен е значително по-слаб. Въпреки това през 2022 г. от тази възможност са се възползвали 4 пъти повече домакинства. 104 домакинства в обхвата на ДГС Разград и 76 в обхвата на ДЛС „Дунав“ гр. Русе са добили сами дървата си за отопление. За сравнение в двете стопанства, чрез продажба на дърва от склад, са задоволени нужди съответно на 1998 домакинства в Разградско и 311 в Русенско. 808 домакинства са подсигурили отоплението си с 6279 пр. куб. м. от ДГС Горна Оряховица. 4597 кубика са реализирали горските от ДЛС „Росица“ – Севлиево. 3009 пр. куб. м. са предоставени на 439 домакинства в обхвата на ДГС „Тутракан“. За пръв път списъци от кметовете на населени места за предоставяне на дърва за огрев на физически лица са подадени от общини, в които традиционно населението се снабдява с дърва от частни фирми. От услугата са се възползвали 361 домакинства в обхвата на ДГС „Болярка“ -В. Търново, 364 домакинства в обхвата на ДГС Свищов и 284 от ДГС Елена. Най-слаб интерес към услугата е заявен към горските стопанства в Силистра, Габрово, Буйновци, Бяла (Русенско) и ДГС Плачковци.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново