Институции обсъждаха в Свищов как се справят с детската престъпност

Публикувано на пн, 11 Дек. 2023
86 четения

Община Свищов беше домакин на работна среща между Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, председателствана от кмета на Свищов Генчо Генчев, Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни към Министерския съвет, инсп. Елена Тонева, представител на Главна дирекция „Национална полиция“, сектор „Детска престъпност“, и представители на детските педагогически стаи на територията на област Велико Търново.
На работните срещи всички институции, имащи участие в справянето със ситуациите, свързани с деца в риск обсъдиха различни въпроси, касаещи малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления. Обсъдени бяха още подходите при различните случаи. Като важен фактор за успешното им решаване бе изведено взаимодействието между институциите. Председателят на Местната комисия д-р Генчев подчерта, че в община Свищов всички институции си съдействат и не си прехвърлят отговорности, а напротив – имат чудесни взаимоотношения и винаги приоритет е младият човек, чиито случай се разглежда. Секретарят на Централната комисия Петя Петрова каза, че в по-малките общини се среща по-често това добро сътрудничество и се радва, че е така и в община Свищов. От своя страна инспектор Елена Тонева подчерта, че винаги може да се разчита за съдействие от страна на инспекторите в детските педагогически стаи и на РУ на МВР, така както и Местната комисия в Свищов винаги е срещала съдействие в лицето на инсп. Лора Георгиева и началника на РУ Полиция Момчил Златев.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново