Адвокат Иван Денев се пребори за отмяна на заповед на РЗИ

Публикувано на чт, 29 юли 2021
7800 четения

Административен съд – В. Търново, отмени заповедта на Регионалната здравна инспекция от март 2020 г., с която Първа хирургия беше реорганизирана в ковид отделение. Решението на магистратите е от 23 юли, а делото е по жалба на адвокат Иван Денев – баща на Христо Денев, който почина на 31 юли м.г. в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”. 19-годишният абитуриент беше лекуван в ковид отделение и реанимацията, а за смъртта му неговите близки обвиняват лекарите в областната болница.
Адвокат Денев завежда дело срещу Заповед №РД-01-50/ 20.03.2020 г. на директора на Регионална здравна инспекция – В. Търново. В жалбата си той твърди за нищожност на въпросната заповед, като издадена извън рамките на предоставената от закона компетентност на здравната инспекция. Развива и няколко други възражения за нищожност. Претендира и за проверка относно законосъобразността на акта, който е издаден в нарушение на основни правни принципи и медицински стандарти и правила за извършване на лечение. В жалбата си адвокат Денев моли за обявяване на нищожността на заповедта.
Тричленният състав на Административния съд в старата столица намира оспорената заповед за общ административен акт, издаден от оправомощен за това административен орган. В решението си магистратите посочват, че действително разпоредбата на чл.10 от Закона за здравето съдържа изброяване на дейностите, които осъществява една регионална здравна инспекция и измежду тях липсва разпореждане към лечебно заведение за противоепидемични мерки. Същевременно допълват, че чл. 63 предвижда специална компетентност при наличие на извънредна епидемична обстановка, като ал. 2 предвижда налагане на противоепидемични мерки на територията на областта или общината от директора на регионалната здравна инспекция. Позовават се и на разпоредбата на чл. 94, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, който предоставя право на директора на РЗИ да прилага мерки на лечебните заведения при наличие на епидемия. Тримата съдии посочват изрично, че заповедта никога не е била обявявана. Въпреки това магистратите отхвърлят искането за обявяване на нищожност на заповедта.
В същото време Административният съд посочва, че в текста на заповедта липсват каквито и да било мотиви за издаването ѝ. Няма изложени съображения относно наличието на първата законова предпоставка, предоставяща компетентност за издаване на общия административен акт – наличие на извънредна епидемична обстановка, наличие на епидемия от заразно заболяване, изискващи прилагане на специални мерки на защита както на наличните в болницата пациенти, така и на новопостъпващите пациенти и медицинските специалисти и персонал. Именно заради непосочването на фактически и правни основания за издаването на заповедта тя е отменена.
Това обаче не поражда реални правни действия, заради което адвокат Иван Денев заяви, че ще продължи своята борба истината да излезе наяве, както и за обявяване на самата заповед за нищожна.
“Аз съм убеден в своята правота. Заповедта е нищожна на повече от едно основание. Много от мислещите юристи в страната, включително съдии, подкрепят именно моята теза и се учудват на творчеството на търновските съдии, проявено в постановеното решение. В конкретния случай, Административният съд – В. Търново, е подходил твърде либерално, което според мен е отказ от правосъдие и е изцяло в полза на статуквото. Решението не е правилно и съдът не е обсъдил всяко от възраженията ми – явно се е движил по допирателната. Някой е направил сериозен компромис със съвестта си или пък няма основни правни познания – нека хората сами преценят. Неслучайно трима съдии от В. Търново си направиха отвод – вероятно от опасения, че ще трябва да обявят нищожността, която засега бива притискана, но не смеят. На път съм по съдебен ред да разкрия пред обществото фрапиращ системен порок, засягащ цялата държава от година и половина. Ще последват много промени, ще има сериозни последствия. За това говоря публично вече цяла година, но ето че вече и съдът започна плахо да говори. Законът дава достатъчно възможности и аз ще се възползвам от всички тях, за да успее справедливостта да възтържествува”, заяви за “Янтра ДНЕС” адвокат Иван Денев.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново