460 заявления за достъп до информация са постъпили в РИОСВ за близо 20 г.

Публикувано на пн, 2 окт. 2023
58 четения

460 заявления с искане за достъп до информация са постъпили в РИОСВ – В. Търново, за периода 2003-2022 г. По тях са издадени 370 решения за предоставяне на достъп до информация, 87 отговора за липса на информация, за наличието на такава на интернет страницата на инспекцията или при друга институция. По-малко от 1 % (3 броя) са отказите за 20-годишния период, посочват от екоинспекцията.
Първите регистрирани заявления с искане за информация са от 2002 г. и касаят екологичното състояние на гр. В. Търново, поречието на река Янтра, чистотата на атмосферния въздух в гр. Габрово. Днес, повече от 20 години прилагане на Закона за достъп до информация, броят на заявленията е увеличен значително (от 4 през 2002 г. на 40 през 2022 г.). Исканата информация от физически лица, фирми, общини и други институции е свързана с данни от мониторинга на околната среда, справки за постъпили инвестиционни предложения, планове и програми в защитени зони по НАТУРА 2000, резултати от контролната дейност и издадени административни актове. Голяма част от информацията ежедневно се публикува на интернет страницата на инспекцията, като предстои нейното обновяване с цел осигуряване на достъпност на съдържанието, съобразено с новите стандарти, допълват от РИОСВ.
Повод за гордост е, че първата почетна грамота за принос в областта на достъпа до информация в системата на МОСВ е получена от РИОСВ – В. Търново. През 2007 г. Фондация “Програма достъп до информация” отличи инспекцията като институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани по повод 28 септември – Международния ден на правото да знам. През 2011 г. РИОСВ – В. Търново, е номинирана в същата категория.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново