45 087 жени в областта имат две деца, с едно са 25 541

Публикувано на ср, 14 Дек. 2022
254 четения

25 541 жени на възраст 12 и повече навършени години в област Велико Търново имат по едно дете, показва статистиката на Националния статистически институт. Данните са към 7 септември 2021 г., когато се проведе националното преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Жените с две деца в областта са 45 087, с три деца са 6127, а с четири и повече деца са 2277. Без деца в региона са 18 910 жени.
Данните на НСИ отчитат, че близо 25 % от жените у нас на възраст 12 и повече навършени години имат по едно живородено дете или това са 747 717 жени. Най-високи са абсолютният брой и относителният дял на жените с две деца – 1 352 748 или 45 %. По три деца имат 204 187 или близо 7 на сто от жените, като този дял е два пъти по-висок в селата, отколкото в градовете – съответно 11 и 5 %. Четири и повече деца имат 78 382 българки или близо 3 на сто от жените. Малко повече от една пета от жените – 650 070 (21 %), нямат деца към критичния момент на преброяването.
Средният брой живородени деца на една жена на възраст 12 и повече навършени години е 1,47. Този показател е по-висок в селата, отколкото в градовете.
За област Велико Търново средният брой живородени деца е 1,5. Най-висок е в областите Кърджали (1,81) и Сливен (1,70). Общо в 23 области този показател е над средния за страната. Под него са 5 области, като най-нисък е броят на децата в област София (столица) – 1,18 деца.
Тенденцията на повишаване на образователното ниво на населението оказва влияние върху равнището на раждаемостта, отчитат от НСИ. С повишаване на образователното ниво намалява средният брой живородени деца. Най-висок е средният брой деца при жените на възраст 12 и повече навършени години без образование. Близък по стойност е този показател за жените със завършено основно и начално образование, а най-нисък е средният брой деца при жените с висше образование.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново