40 млн. лева ще бъдат отпуснати по схема “Ново работно място 2015”

Публикувано на нд, 5 юли 2015
958 четения

Информационен ден за новите схеми “Активни” и “Ново работно място 2015” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 се проведе във В. Търново. Срещата беше открита от областния управител проф. Пенчо Пенчев и от зам.-кмета на Община В. Търново Ганчо Карабаджаков. “Темата, свързана с развитието на човешките ресурси и разкриването на работни места, винаги ще бъде актуална. Безработица в област Велико Търново към месец май е 9,6 %, което е сравнително по-малко в сравнение с май миналата година. Въпреки това, този коефициент не дава реална представа, тъй като за община Велико Търново процентът е 5, а за Община Златарица – над 40 %. Темата е актуална и болезнена”, заяви проф. Пенчев.

40 млн. лева ще бъдат отпуснати по схема „Ново работно място 2015” по ОПРЧР, посочи Мария Енева, началник на отдел “Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” към Министерство на труда и социалната политика. Целева група по схемата са безработни и неактивни хора от всички възрастови групи. Допустимите дейности по схемата са обучение на безработни, професионално обучение и ключови компетентности, както и предоставяне на заетост на безработните до 12 месеца. Фирмите и предприятията, кандидатстващи за финансиране, се ангажират след края на проекта да запазят работните места за период от една година за поне половината от новонаетите. По схемата “Ново работно място” общият размер на безвъзмездната финансова помощ е от 50 000 лева до 391 166 лв. За микро, малки и средни предприятия безвъзмездната финансова помощ е 100 % . Големи предприятия трябва да осигурят 20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

8700 младежи до 29-годишна възраст ще бъдат включени в обучение и заетост по схема “Активни” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, посочи още Мария Енева. Схемата е за безработни и неактивни младежи. “Активни” предоставя възможност да бъдат открити младежите, които не са обхванати нито в образование, нито в заетост, и съответно те да бъдат мотивирани за включване в обучение или да започнат работа. Допустимите дейности са предоставяне на професионално обучение или на ключови компетентности. Ангажираността на обхванатите в тези дейности е 6 месеца. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е от 200 000 лева до 391 166 лв.. По схемата могат да кандидатстват НПО, посреднически организации на пазара на труда, центрове за професионално обучение и ориентиране, социални партньори, общини и работодатели.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново