1828 ученици ще бъдат разпределени в 75 паралелки на общо 36 училища

Публикувано на вт, 13 Дек. 2022
1989 четения

1828 ученици от област В. Търново ще бъдат разпределени в 75 паралелки на общо 36 училища за следващата учебна година, показва държавния план-прием за учебната 2023/2024 г. Това са профилирани гимназии, професионални гимназии, паралелки за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии, или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в 8 клас.
За сравнение, план-приемът за следващата година нараства с 28 ученици спрямо настоящата, стана ясно по време на работна среща, която се проведе в платформата Microsoft Teams и бе водена от началника на РУО във В. Търново инж. Розалия Личева. В нея участваха областният управител инж. Георги Гугучков, директори на училища от областта, осъществяващи държавен план-прием и представители на работодателски организации. Най-голям план-прием в областта е имало през 2017 г., когато са приети 1857 ученици, а най-малък – през 2020 г. – съответно 1751, бе отчетено на срещата.
В община В. Търново през следващата учебна година ще бъдат разкрити 31 паралелки по държавния план–прием, в община Г. Оряховица – 15, в общините Елена, Лясковец и П. Тръмбеш – по 3, една в община Златарица, 5 в община Павликени, 10 в община Свищов и 4 в община Стражица. При планирането са спазени следните принципи: специалностите и профилите да са съобразени със стратегиите за развитие на съответната община и с нуждата от кадри на пазара на труда, да се постига промяна на нагласите на родителите към професии с по-широко приложение, актуални за пазара на труда, да се отчита броят на учениците в съответната община, предложенията да са в съответствие с политиките за развитие на образованието във Великотърновска област, да са съобразени с наличната материално-техническа база, обезпеченост с педагогически специалисти, както и с традициите.
Инж. Гугучков приветства участниците в срещата и ги поздрави с успешната реализация на онлайн обучението в областта през последните две години. Той изрази уверенията си, че държавният план-прием също ще бъде реализиран с успех. По думите му подкрепата на партньорските отношения на училищата с бизнеса и администрациите е много важна, защото тя дава възможност за оптимално планиране обучението на ученици по професии и специалности в съответствие с потребностите на пазара на труда и приоритетите за развитие на Великотърновска област, посочиха от Областната управа.

Николай ВЕНКОВ
сн. Област В. Търново

loading...
Пътни строежи - Велико Търново