ПГСАГ завърши успешно съвместен проект с Районен съд – В. Търново

Публикувано на нд, 20 май 2018
296 четения

52 ученици от 9 до 12 клас на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ получиха удостоверения от Районен съд – Велико Търново, както и  Конституция на Република България за участие в Образователната програма на ВВС съвместно с МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Учениците работиха по тази програма от началото на тази учебна година, като обогатиха познанията си относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България; относно защита правата си чрез съдебните институции;  особеностите на детското правосъдие; каква е превенцията срещу употребата на наркотичните вещества;  защитата на жертвите от домашно насилие, трафик на хора, киберпрестъпления, хулигански прояви и възпитателните мерки за деца с противообществени прояви.

Лектори и наставници по тази програма бяха съдии от Районния съд в град Велико Търново – съдия Милена Алексиева, съдия Димитър Кръстев, съдия Владимир Балджиев, съдия Георги Георгиев и съдебен администратор Ваня Филева. Учениците повишиха правната си култура чрез лекции, дискусии в гимназията и в съдебните зали на Районния съд. Участваха в Деня на отворените врати на съда на 13.04, като имаха възможност да се докоснат до различните видове служби на институцията. На  зрелостниците беше дадена възможност да присъстват на наказателно дело и пряко да се запознаят с работата на съдията, съдебните заседатели, прокурор, адвокат. Чрез този проект на практика се реализира един от елементите на гражданското образование на младите хора.

Крайната цел на тази програма е официалното ѝ въвеждане от МОН като свободно избираем предмет  или теми в часа на класа, както и повишаване на доверието на местната общественост в съдебната система.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново