ПГАТ “Цанко Церковски” за 65-а поредна година приема ученици в специалността “Механизация на селското стопанство”

Публикувано на ср, 23 май 2018
498 четения

Традиции, модерна техника, висока квалификация и професионална реализация, това съчетава специалност “Механизация на селското стопанство” на ПГАТ “Цанко Церковски”. Икономическият профил на региона прави специалността една от най-желаните, а за нея се конкурират ученици от няколко области. Учебните програми са съобразени с предизвикателствата, пред които е изправено съвременното българско стопанство. Това прави завършващите ученици желани специалисти не само у нас, но и в други европейски държави. Вярна на традициите, професионалната гимназия и тази година обявява прием в специалност “Механизация на селското стопанство”. Програмите за новоприетите ученици за учебната 2018 – 2019 г . включват изучаване на:

  • ь Селскостопански машини
  • ь Експлоатация на земеделска техника
  • ь Диагностика и ремонт
  • ь Ремонт на машинно-тракторни агрегати
  • ь Устройство на трактори и автомобили

В процеса на обучение учениците ще придобият свидетелство за правоуправление с категории “В”, “Ткт”, “Твк”, “Твк-З”. През настоящата учебна година в курсове за придобиване на горните категории бяха включени 55 ученика от 11 и 12 клас. Учениците в дневна форма на обучение са освободени от такси, тъй като придобиването на правоспособност е залегнало в учебния план на специалността.
ПГАТ “Цанко Церковски” разполага с модерни земеделски машини, собствена земя и има изградени партньорства с фермери у нас и в чужбина. Това ще даде възможност и на новоприетите ученици да приложат на практика наученото в класните стаи и работилниците на гимназията. Участието на училището в програма “Еразъм” осигурява производствената практика на учениците да е в държава членка на Европейския съюз. Досега възпитаници на гимназията са били в Италия, Германия, Испания и Австрия. По проект “Ученически практики” те работят и с фирмите – партньори на училището “Оптиком” ООД, ОК “Начало”, ЕТ “Милчо Киров” – с. Караисен, ЗППК “Напредък” – с. Батак.
Училището осигурява и участие на учениците в национални състезания, които за много от тях доведоха до прием в различни университети сред тях “Аграрен университет – Пловдив” и Русенски университет “Ангел Кънчев.” Освен обучение в по-висока степен изучаването на специалност “Механизация на селското стопанство” дава възможност за широка реализация на пазара на труда като:

  1. ь Монтьор на леки и товарни автомобили;
  2. ь Монтьор на селскостопанска техника;
  3. ь Механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;
  4. ь Консултант – продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника.

Гимназията ще осъществи прием по още две специалности в VIII клас, дневна форма на обучение: специалност “Бизнес администрация”, с професия “Офис-мениджър”, и дуално обучение в специалност “Полиграфия”, с професия “Полиграфист”.
Към днешна дата в гимназията се обучават 124 ученици в направление “Растениевъдство и животновъдство”, 24 ученици в направление “Секретарски и административни офис дейности”, 79 ученици в направление “Пътувания, туризъм и свободно време”, 45 ученици в направление “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти”, 14 ученици със СОП в направление “Растениевъдство и животновъдство” и 27 ученици самостоятелна форма на обучение.
Благодарение на наличието на общежитие и ученически стол, в гимназията се обучават ученици от съседни общини и области.
В навечерието на своите 100 години ПГАТ “Цанко Церковски” – гр. Павликени, се гордее със санирани и обновени по оперативна програма “Региони в растеж” учебна сграда и работилници, с постиженията на своите възпитаници и с цялостния си принос към обществото.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново