Каталог на своите старопечатни, редки и ценни книги издаде ВТУ

Публикувано на пн, 18 Дек. 2023
77 четения

“Каталог на старопечатните книги и периодика, редките и ценни издания (1561-1878) от фонда на Университетската библиотека при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”” представи издателството на висшето учебно заведение в старата столица. Негови съставители са Валя Димитрова и Даниела Върбанова-Николова, които са работили под научната редакция на проф. дн Красимира Мутафова и доц. д-р Камен Димитров.
Колекцията от старопечатни, редки и ценни книги в каталога е структурирана хронологично в две поредици – книги и периодични издания. В хронологията на всяка отбелязана година изданията са подредени азбучно по името на автора или заглавието, като първо са изброени книгите на кирилица, следвани от книгите на латиница, посочват от Централната университетска библиотека на ВТУ.
Каталогът е достъпен в дигиталната библиотека на ВТУ, създадена в рамките на проект “Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Югозападен университет “Неофит Рилски” и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния””, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Поддържани от Университетската библиотеката, дигиталните колекции наследяват и обединяват всички предишни дейности по дигитална конверсия. Към момента са изградени 13 колекции с подколекции, които предoставят на свободен достъп научни сборници, тематични поредици, годишници и списания, представящи научните постижения на академичния състав на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, посочват от Централната университетска библиотека при ВТУ.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново