Завърши рехабилитацията на 17,5 км от път III-302 Драгомирово – Царевец

Публикувано на чт, 18 Дек. 2014
406 четения

Със средства от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. завърши рехабилитацията и реконструкцията на 17,5 км от път III-302 Драгомирово – Царевец от км 10+000 до км 27+460. Участъкът е на територията на община Свищов, област Велико Търново. Предстои издаването на Акт 16 за обекта.

С основния ремонт на отсечката се повишава безопасността на движение между областния център Велико Търново и селата Драгомирово и Българско Сливово. Оптимизира се връзката на тези населени места с гр. Свищов. Обновената пътна инфраструктура улеснява достъпа на жителите от община Свищов до административни, здравни, образователни и културни услуги.

По проекта са извършени реконструкция и локален ремонт на пътната конструкция. Положени са основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове, нови облицовани окопи, банкети, бетонови бордюри, тротоари и т. н. Изградена е нова укрепителна стена. Ремонтирани са и двете мостови съоръжения в пътния участък. Подобрено е отводняването на пътя, което е от изключително значение за безопасността на движение при усложнена метеорологична обстановка.

Строително-монтажните дейности са изпълнени от ДЗЗД „Царевец 2013“. Стойността на договора е 10 505 461,92 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвестинженеринг” АД, а техният договор е за 186 672 лв. с ДДС. Общата стойност на проекта е 10 941 083,32 лв. с ДДС.

Проектът „Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-302 Драгомирово – Царевец от км 10+000 до км 27+460, област Велико Търново, община Свищов“ е част от петия етап на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

18.12.2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Пети етап на Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП) по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново